Tổng quan

Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/03/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc, tiền thân là Trường Sư phạm cấp 2 đặt tại khu Tự trị Thái Mèo được thành lập từ năm 1960.

Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở của Trường đặt tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Đại học Tây Bắc có nhiệm vụ:

  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học;
  • Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức;
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Ảnh chụp trước khu Nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc năm 2020

Toàn cảnh Trường Đại học Tây Bắc (cơ sở tại TP. Sơn La)

Share for UTB