Danh sách các khoa, trường

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

Thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHTB ngày 8/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở hợp nhất Khoa Toán - Lý - Tin và Khoa Sinh - Hoá.

Đào tạo 07 ngành trình độ Đại học: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Tin học, Sinh học ứng dụng và Công nghệ thông tin; 03 ngành trình độ thạc sĩ: LL&PPDH bộ môn Toán, Toán Giải tích, Sinh học thực nghiệm và nhiều khoá học ngắn hạn khác.

Địa chỉ: Phòng 306, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: (0212)3.799.663; ‭0946.054.255‬ (Mrs. Đỉnh - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

Thành lập theo Quyết định số 597/QĐ-ĐHTB ngày 8/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở hợp nhất Khoa Ngữ văn và Khoa Sử - Địa.

Đào tạo 03 ngành trình độ Đại học: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí; 02 ngành trình độ thạc sĩ: Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và nhiều khoá học ngắn hạn khác.

Địa chỉ: Phòng 506, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: 0941.819.998 (Mrs. Bình - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON

Thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-TCCB ngày 27/8/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Đào tạo 02 ngành trình độ Đại học, cao đẳng: Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; 01 ngành trình độ thạc sĩ: Lí luận và Phương pháp dạy học Tiểu học; bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ cho giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường tiểu học, mầm non.

Địa chỉ: Phòng 106, nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: 0917.559.088 (Mrs. Thanh - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA CƠ SỞ

Thành lập theo Quyết định số 595/QĐ- ĐHTB ngày 8/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở hợp nhất Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Thể dục Thể thao và Bộ môn Tâm lý - Giáo dục.

Đào tạo 03 ngành trình độ Đại học: Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Sư phạm tiếng Anh.

Địa chỉ: Phòng 207, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: (0212)3.699.755; 0912.835.678 (Mrs. Thảo - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA NÔNG - LÂM

Thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 14/8/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Đào tạo 06 ngành trình độ Đại học: Nông học, Lâm sinh, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý tài nguyên rừng; liên kết với các cơ sở đào tạo tại địa phương nhằm mục đích quảng bá, nâng cao ảnh hưởng của Nhà trường với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc.

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: (0212)3.799.661; 0983.352.583 (Mr. Bắc - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KINH TẾ

Thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-ĐHTB ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Đào tạo 04 ngành trình độ Đại học: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Tài chính – Ngân hàng.

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: (0212)3.799.819; 0934.446.563 (Mrs. Hiên - Trợ lý khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE

Thành lập theo Quyết định số 465/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Đào tạo: đang chủ trương mở các ngành về khoa học sức khỏe.

Địa chỉ: Khoa Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE KHOA

Số điện thoại: 0979.901.978 (Mr. Mạnh - VP Khoa).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN

Thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc. Trường là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc.

Đào tạo, giáo dục học sinh tiểu học, THCS và THPT. Hiện tại, trường đang tuyển sinh khối THCS và THPT.

Địa chỉ: Nhà C, Trường Đại học Tây Bắc.

WEBSITE TRƯỜNG

Số điện thoại: (0212)3.789.818

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Share for UTB