Giới thiệu Hội Sinh viên

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Bắc là một tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên, Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Phát huy những thành quả và các thế hệ cán bộ Hội để lại, Hội Sinh viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Tây Bắc nói riêng vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2023 - 2025

1. Cơ cấu tổ chức

Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc bao gồm: các Chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Trường Đại học Tây Bắc vững mạnh.

-Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

- Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Thông tin Ban Chấp hành

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2025 bao gồm 21 đồng chí được Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2025 hiệp thương lựa chọn.

Ban Thư ký gồm 7 đồng chí. Trong đó:

  • Chủ tịch: Đ/c Khổng Quỳnh Hương - Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Cơ sở, Giảng viên Khoa Cơ sở. SĐT: 0968220893 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Phó Chủ tịch: Đ/c Hoàng Việt Anh - Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ, Giảng viên hoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ. SĐT: 0362403290 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Phó Chủ tịch: Đ/c Lò Thị Giang - Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bí thư Chi đoàn K61 ĐHGD Mầm non B. SĐT: 0356441070 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng Ban Kiểm tra: Đ/c Hoàng Việt Anh - Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ, Giảng viên hoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ

4. Khẩu hiệu hành động

"Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc
bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, hội nhập, phát triển"

Với gần 3000 Hội viên, 85 chi hội, và 07 câu lạc bộ trực thuộc, Hội Sinh viên luôn mong muốn và cam kết là đơn vị đại diện của sinh viên, cho sinh viên, vì sinh viên.

Share for UTB