Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXIX

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Đoàn Trường Đại học Tây Bắc là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Nhà trường dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc. Đoàn trường là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn Sơn La.

Tính đến tháng 7/2022, Đoàn trường có 06 liên chi đoàn, 01 đoàn trường và 02 chi đoàn trực thuộc với tổng số gần 1900 đoàn viên thanh niên.

  • Thường trực: 03 đồng chí (01 Bí thư + 02 Phó Bí thư).
  • Ban Thường vụ: 05 đồng chí.
  • Ban Chấp hành: 17 đồng chí.
  • Ủy ban Kiểm tra: 05 đồng chí.
  • Đoàn trường có: 06 liên chi đoàn, 01 đoàn trường và 02 chi đoàn trực thuộc.
  • Tổng số chi đoàn: 85 chi đoàn
BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXIX
1 Kiều Tiến Lương Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên
2 Khổng Quỳnh Hương Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Cơ sở
3 Trịnh Thu Huyền Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Tiểu học - Mầm non
4 Đinh Thị Ngọc Linh  Ủy viên BTV, chuyên viên VP Đoàn
5 Lò Thị Hồng Kiều Ủy viên BTV, Lớp trưởng K62 Đại học Sư phạm Ngữ văn
6 Hoàng Thị Thanh Giang Ủy viên BCH, Bí thư LCĐ Khoa Khoa học Xã hội
7 Quàng Văn Quỳnh Ủy viên BCH, Ủy viên BCH Hội Sinh viên, Bí thư K60 Đại học Sư phạm Lịch sử
8 Lương Văn Tiến Ủy viên BCH, Bí thư Đoàn trường Trường TH, THCS&THPT Chu Văn An
9 Cà Văn Trọng Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH LCĐ khoa Tiểu học - Mầm non
10 Trần Anh Tuấn Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Nông - Lâm
11 Lý Thu Hiền Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ, Bí thư K62 Đại học Sư phạm Toán
12 Lò Thị Thanh Nhàn Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ Khoa Cơ sở, Bí thư chi đoàn K61 Khoa Cơ sở
13 Trần Quang Vũ Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế, Lớp trưởng K61 Đại học Quản trị kinh doanh
14 Lò Văn Hiệp Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn K61 Đại học Chăn nuôi
15 Đỗ Thị Thu Hiền Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế
16 Vũ Thị Hải Ninh Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ
17 Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn GVCB Văn phòng
Share for UTB