Giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXXVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Đoàn Trường Đại học Tây Bắc là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Nhà trường dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc. Đoàn trường là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn Sơn La.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn trường có 07 liên chi đoàn, 02 chi đoàn trực thuộc với tổng số gần 3000 đoàn viên thanh niên.

- Thường trực: 4 đồng chí ( 01 Bí thư + 03 Phó Bí thư)

- Ban Thường vụ: 07 đồng chí

- Ban Chấp hành: 23 đồng chí

- Đoàn trường có: 07 liên chi đoàn, 02 chi đoàn trực thuộc

- Tổng số chi đoàn (tính đến tháng 9/2018): 101 chi đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXVIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Share for UTB