Đào tạo Đại học, Sau Đại học

Trường Đại học Tây Bắc hiện nay đang đào tạo 06 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 25 ngành đào tạo trình độ đại học và 01 ngành đào tạo trình độ cao đẳng thuộc các khối ngành: Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Du lịch, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường. Nhà trường có 01 trường phổ thông thực hành là Trường Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An.

Một buổi Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy

Năm học 2019-2020, quy mô đào tạo của toàn Trường là 5.558 học sinh, sinh viên và học viên trong đó có khoảng: 3500 học viên và sinh viên hệ chính quy, 1400 học viên hệ vừa làm vừa học; 658 học sinh phổ thông, dự bị Tiếng Việt, 834 lưu học sinh của nước bạn Lào. Tỷ lệ học viên và sinh viên là người dân tộc thiểu số đạt 77%.

Tính từ năm 2001 đến nay, Nhà trường đã đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho 5.973 sinh viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 17.331 sinh viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ vừa làm vừa học cho 2.368 học viên; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học cho 15.402 học viên; đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sỹ cho 322 học viên; liên kết với các trường đại học lớn trong nước đào tạo và cấp bằng thạc sỹ một số ngành học mà các tỉnh Tây Bắc có nhu cầu được 1.638 học viên.

Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ khóa học 2016 - 2018

Từ năm 2010 trở về trước 100% học viên và sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp ra Trường đã tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy 85% học viên và sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp ra Trường đã tìm được việc làm phù hợp.

Share for UTB