NCKH, chuyển giao công nghệ

Công tác nghiên cứu khoa học được Trường Đại học Tây Bắc quan tâm thực hiện, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường.

Từ năm 2001 đến nay, Trường đã và đang thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học của Quỹ phát triển khoa học công nghệ Việt Nam Nafosted; 01 chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; 92 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ, trong đó: 18 đề tài, dự án được xếp loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 19%; 51 đề tài, dự án xếp loại đạt chiếm 56% và 23 đề tài, dự án đang triển khai thực hiện.

Trường đã và đang triển khai 41 đề tài, dự án khoa học cấp Tỉnh, trong đó có: 01 đề tài xếp loại xuất sắc, 37 đề tài/dự án khoa học công nghệ xếp loại đạt, 04 đề tài đang triển khai thực hiện; đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc, được đánh giá xếp loại đạt và tạo ra được một sinh kế cho người dân; 663 đề tài khoa học cấp cơ sở. Nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ được đánh giá cao và mang lại giá trị thực tiễn to lớn góp phần nâng cao uy tín của ngành giáo dục và mang lại sinh kế mới cho người dân.

Nhà trường đã công bố được 82 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài, chủ yếu trên các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Sinh học. Gần đây, đã xuất hiện những nhân tố mới, Nhà trường có các cán bộ, giảng viên có các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Giáo dục học, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế. Có 1033 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước. Hàng năm, nhà trường luôn có các cán bộ, giảng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị đăng trên tạp chí nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài.

Từ năm 2001 đến nay, đã có các giảng viên được nhận giải thưởng có giá trị vì có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học: 01 giảng viên được vinh dự được nhận giải thưởng Lương Đình Của; 02 giảng viên được vinh dự được nhận giải thưởng Phạm Thận Duật; 01 giảng viên được vinh dự được nhận giải thưởng Quả cầu vàng; 01 giảng viên được vinh dự được nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam, 01 giảng viên được vinh dự được nhận giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông năm 2019; 01 giảng viên đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp Việt Nam; 03 giải thưởng các công trình toán học quốc tế; 02 giải thưởng cấp Bộ dành các nhà nghiên cứu trẻ.

PGS.TS Phạm Văn Anh - Phó Trưởng phòng KHCN-HTQT (thứ 4 từ trái sang) nhận giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2014

TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng khoa Nông - Lâm nhận giải thưởng "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2019

Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên thực hiện 1458 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 26 đề tài đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có: 02 giải nhất, 01 giải nhì, 05 giải ba và các giải khuyến khích.

Nhà trường đã xuất bản Tạp chí Khoa học đều đặn 01 số/quý và quan tâm triển khai viết giáo trình các môn học với yêu cầu vừa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, vừa gắn với thực tiễn thiên nhiên, xã hội các tỉnh Tây Bắc.

Share for UTB