I. TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Tất cả thông tin trên website này, bao gồm nội dung bài viết, hình ảnh, video và các tệp tin đính kèm đều thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Tây Bắc.

Khi đăng lại thông tin từ website này cần ghi "Nguồn: Trường Đại học Tây Bắc" kèm liên kết tới bài viết gốc.

Nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền sở hữu, vi phạm luật pháp và các quy định khác của Nhà nước CHXHCN Việt Nam về thông tin trên mạng Internet.

II. YÊU CẦU CỦA THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEBSITE

Thông tin trên website của Trường Đại học Tây Bắc là thông tin chính thức của Trường. Các thông tin trên cần phải đảm bảo tính pháp lý, không thuộc các nội dung bị cấm theo pháp luật Việt Nam, chính xác và cập nhật.

Nội dung tin tức cần rõ ràng, ngắn gọn và chuẩn chính tả tiếng Việt (đối với nội dung tiếng Việt).

Các nội dung là tin tức về các hoạt động của Trường và các đơn vị cần được đính kèm ít nhất 01 tệp tin ảnh minh họa có chất lượng tốt.

Các nội dung sưu tầm cần có trích dẫn rõ ràng nguồn của thông tin theo quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác.

III. QUY TRÌNH ĐĂNG TẢI TIN TỨC

Tin tức trên website Trường là thông tin về những hoạt động có phạm vi toàn trường hoặc các hoạt động nổi bật, đáng chú ý của các đơn vị. Tin tức cũng có thể là các thông tin tham khảo, những chia sẻ có giá trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường. Tin tức được thực hiện xét duyệt và đăng tải theo quy trình sau:

  • Bước 1: Thông tin muốn đăng tải lên website Trường được gửi tới Ban Biên tập qua Bộ phận CNTT;
  • Bước 2: Ban Biên tập tổ chức xét duyệt thông tin gửi đăng, hiệu đính và gửi lại cho tác giả chỉnh sửa (nếu cần);
  • Bước 3: Ban Biên tập gửi toàn bộ nội dung bài viết đạt yêu cầu và các nội dung liên quan tới Bộ phận CNTT để đăng tải lên website Trường.

Nếu được sự đồng ý trước của Hiệu trưởng hoặc lãnh đạo Ban Biên tập, các thông tin và nội dung liên quan có thể gửi trực tiếp tới Bộ phận CNTT để đăng tải lên website Trường.

>> Xem thêm: Quy định quản lý, hoạt động website, mạng xã hội Trường Đại học Tây Bắc.

 

Địa chỉ gửi bài viết và hình ảnh đính kèm để duyệt đăng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chú ý: Để đảm bảo chất lượng đăng tải các hình ảnh có trong tin tức, tác giả cần đính kèm hình ảnh trực tiếp trong email thay vì chỉ chèn hình ảnh trong file Word.

Share for UTB