Danh hiệu, khen thưởng

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Huân chương Lao động hạng Ba - năm 1980


 

Huân chương Lao động hạng Nhì - năm 1999


Huân chương Lao động hạng Nhất - năm 2005


 

Huân chương Độc lập hạng Ba - năm 2010


 

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

NGND. PGS. TS. Đặng Quang Việt (2010)


NGND. TS. Nguyễn Văn Bao (2018)


 

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

NGƯT. Hoàng Lãng (1998)


 

NGƯT. PGS. TS. Đặng Quang Việt (2002)


NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao (2006)


NGƯT. ThS. Nguyễn Văn Đệ (2008)


NGƯT. ThS. Lò Văn Nét (2010)


    NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm (2014)


NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn (2014)


NGƯT. TS. Vũ Tiến Dũng (2017)

Share for UTB