Biểu trưng, hành khúc

BIỂU TRƯNG (LOGO)

Tác giả: ThS. Nguyễn Hoài Thanh - Giảng viên Mỹ thuật, Trường Đại học Tây Bắc.

Ý nghĩa logo Trường Đại học Tây Bắc: Logo có hình tròn thể hiện cho sự trọn vẹn; cuốn sách tượng trưng cho tri thức, là hành trang để tiến bước trên con đường tương lai phía trước (cũng là biểu tượng cánh buồm vươn sóng ra khơi); màu xanh là màu của núi rừng Tây Bắc, hoa ban và nét hoa văn tượng trưng cho văn hóa Tây Bắc. Như vậy, có thể hiểu logo Trường Đại học Tây Bắc thể hiện sứ mạng của Nhà trường là trang bị tri thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa vùng Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Màu sắc trong logo:

  • Màu xanh lục: CMYK(100, 0, 100, 0), RGB(0, 166, 81), HSL(149, 100, 65), HEX(#00a651).
  • Màu xanh lam: CMYK(100, 81, 0, 0), RGB(8, 76, 161), HSL(213, 95, 63), HEX(#084ca1).
  • Màu đỏ: CMYK(0, 100, 100, 0), RGB(237, 28, 36), HSL(358, 88, 93), HEX(#ed1c24).

 

CA KHÚC TRUYỀN THỐNG

Share for UTB