Dưới đây là danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cá nhân thuộc Trường Đại học Tây Bắc làm chủ nhiệm, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020:

I. ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

 1. Nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm Đông trùng hạ thảo tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, TS. Phạm Văn Nhã (Chủ nhiệm), 2015-2017.

II. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 1. Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân bậc phân số trong không gian vô hạn chiều, TS. Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 2. Giá trị của các nguồn tư liệu phương Tây về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, TS. Dương Hà Hiếu (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 3. Hư từ trong thơ Việt Nam hiện đại, PGS.TS. Bùi Thanh Hoa (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 4. Nghiên cứu sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở vùng Tây Bắc, TS. Nguyễn Quốc Thái (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 5. Phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá trong phát triển du lịch Tây Bắc: thực trạng và giải pháp, TS. Tống Thanh Bình (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 6. Nghiên cứu sử dụng nấm ký sinh côn trùng trong canh tác cà phê bền vững tại Sơn La, ThS. Bùi Thị Sửu (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 7. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Đẳng sâm (Codonopsisjavanica (Blume) Hook. f. &Thoms.) và Sa nhân tím (Amomumlongiligulare T. L.Wu) theo hướng thương phẩm gắn với bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Sơn La, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 8. Đa dạng thành phần loài khu hệ cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La sau khi nhà máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động cá hồ thủy điện Sơn La, ThS. Đặng Thùy Yên (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 9. Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch tại tiểu vùng Tây Bắc, TS. Hoàng Xuân Trọng (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 10. Đánh giá mức độ đa dạng, đặc điểm phân bố và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài lưỡng cư và bò sát (Amphibia và Reptilia) ở một số khu vực biên giới Việt Nam - Lào, PGS.TS. Phạm Văn Anh (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 11. Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein, ThS. Phạm Ngọc Thư (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 12. Đánh giá thực trạng một số giống cây trồng, vật nuôi bản địa chủ yếu ở vùng Tây Bắc Việt Nam, TS. Phạm Văn Nhã (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 13. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhân giống invitro và hoàn thiện quy trình canh tác giống khoai sọ Cụ Cang tại tỉnh Sơn La, TS. Vì Thị Xuân Thủy (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 14. Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi gà Lạc Thủy sinh sản và thương phẩm an toàn sinh học trong nông hộ tại tỉnh Hòa Bình, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 15. Nghiên cứu phát triển du lịch khám phá thiên nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên ở Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên, TS. Vũ Thị Liên (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 16. Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Mẹo bản địa an toàn sinh học tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, ThS. Vũ Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 17. Nghiên cứu đánh giá cảnh quan (tự nhiên và nhân văn) phục vụ phát triển du lịch sinh thái ở tỉnh Sơn La và Điện Biên, TS. Phạm Anh Tuân (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 18. Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam", Ban Chủ nhiệm Chương trình, 2019-2020.
 19. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xua đuổi bọ hà khoai lang (Cylas Formicarius) của tinh dầu chiết xuất từ một số loài cây thuốc họ Lamiaceae vùng Tây Bắc Việt Nam, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà (Chủ nhiệm), 2018-2019.
 20. Nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc, ThS. Đặng Trung Kiên (Chủ nhiệm), 2018-2019.
 21. Nghiệm giới nội và dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân hàm trong không gian vii hạn chiều, PGS.TS. Vũ Trọng Lưỡng (Chủ nhiệm), 2018-2019.
 22. Nhiệm vụ chuyên môn về Bảo vệ môi trường: Biên soạn tài liệu giáo dục tuyên truyền về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khu vực Tây Bắc, ThS. Vũ Thị Nự (Chủ nhiệm), 2018-2019.
 23. Nghiên cứu các hiện tượng chuyển pha trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein, TS. Phạm Thế Song (Chủ nhiệm), 2018-2019.
 24. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ quản lý bệnh thán thư hại cà phê chè (Colletotrichum spp.) tại Sơn La, ThS. Hoàng Văn Thảnh (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 25. Tổ chức dạy học lịch sử địa phương cho các trường trung học phổ thông khu vực Tây Bắc, TS. Nguyễn Quốc Pháp (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 26. Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị của các Bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La, TS. Vũ Thị Sen (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 27. Sự hội tụ theo m-dung tích của một số lớp hàm m-điều hòa dưới và ứng dụng trong giải phương trình m-Hessian, TS. Vũ Việt Hùng (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 28. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, hóa học và tác dụng chống viêm, giảm đau của cây rau gai thối (Acacia pennata wild, Mimosaceae) thu hái tại Sơn La, TS. Nguyễn Văn Dũng (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 29. Đánh giá tính bền vững cộng đồng di dân tái định cư Thủy điện Sơn La bằng thước đo BS và LSI, ThS. Đặng Thị Nhuần (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 30. Dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông tỉnh Sơn La, TS. Nguyễn Triệu Sơn (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 31. Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Dẻ tùng sọc trắng góp phần bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học tại vùng Tây Bắc, ThS. Phan Thị Thanh Huyền (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 32. Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi hai loài ốc nhồi Pila Polita (Deshayes, 1830) và Pila Conica (Wood,1828) tại địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, TS. Đỗ Đức Sáng (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 33. Nghiên cứu đa dạng sinh học (thảm thực vật, côn trùng, lưỡng cư và bò sát) của rừng sau cháy tại khu rừng đặc dụng Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, TS. Phạm Văn Anh (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 34. Hoàn thiện công nghệ nhân giống vô tính loài cây Mắc khén (zanthoxylum rhetsa DC) tại vùng Tây Bắc, TS. Cao Đình Sơn (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 35. Xây dựng mô hình sản xuất cá nheo (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Sơn La, ThS. Đặng Thùy Yên (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 36. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp các nguồn lực tự nhiên và nhân văn phục vụ xây dựng mô hình kinh tế sinh thái bền vững cho người dân ở lưu vực thủy điện Sơn La, TS. Phạm Anh Tuân (Chủ nhiệm), 2015-2016
 37. Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đối với vùng Tây Bắc xưa và nay, PGS.TS. Phạm Văn Lực (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 38. Vấn đề sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc: Trường hợp người Thái và người Mông, PGS.TS. Bùi Thanh Hoa (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 39. Nghiên cứu ngưng tụ Bose - Einstein của khí Bose hai thành phần, TS. Đinh Thanh Tâm (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 40. Nghiên cứu tính đa dạng các loài Dơi (Chiroptera) khu vực Tây Bắc Việt Nam, ThS. Đào Nhân Lợi (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 41. Nghiên cứu bài toán biên ban đầu đối với phương hyperbolic phi tuyến trong miền có chứa điểm kỳ dị cô lập, PGS.TS. Vũ Trọng Lưỡng (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 42. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống cho sinh viên các trường chuyên nghiệp khu vực Tây Bắc, TS. Nguyễn Văn Bao (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 43. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng cây Mạy châu (Carya tonkinensis,1921) tại vùng Tây Bắc, ThS. Vũ Văn Thuận (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 44. Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp mọt đục quả (Stephanoderes hampei Fer.) hại cà phê tại Sơn La, TS. Vũ Quang Giảng (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 45. Nghiên cứu thu thập, bảo tồn, đánh giá và chọn tạo các giống cây họ đậu từ nguồn giống tốt, chịu hạn bản địa cho vùng Tây Bắc, TS. Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm), 2015-2016.
Share for UTB