Dưới đây là danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (tỉnh Sơn La) do các cá nhân thuộc Trường Đại học Tây Bắc làm chủ nhiệm, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020:

 1. Nghiên cứu thị trường thủy sản: Định hướng phát triển thủy sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, ThS. Trương Thị Luân (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 2. Nghiên cứu thực trạng việc làm và xây dựng nội dung tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay, ThS. Giang Quỳnh Hương (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 3. Xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ cho cây rau, củ tại tỉnh Sơn La, ThS. Nguyễn Hoàng Phương (Chủ nhiệm), 2019-2020.
 4. Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, ThS. Đèo Thị Thủy (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 5. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La, TS. Vũ Tiến Dũng (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng theo yêu cầu đổi mới, TS. Nguyễn Văn Hồng (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 7. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Hòa Bình hướng tới các tỉnh vùng Tây Bắc, TS. Đoàn Thanh Hải (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 8. Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tỉnh Sơn La, ThS. Lê Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), 2017-2018.
 9. Nghiên cứu gây trồng một số cây thuốc, dược liệu quý trên núi đá vôi tại tỉnh Điện Biên, ThS. Vũ Thị Đức (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 10. Thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay - thực trạng và đề xuất một số giải pháp, TS. Hoàng Phúc (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 11. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, TS. Lê Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 12. Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, TS. Nguyễn Hoàng Yến (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 13. Hội nhập kinh tế khu vực (ASEAN) - thời cơ, thách thức và vị trí vai trò của tỉnh Sơn La, TS. Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ nhiệm), 2016-2017.
 14. Đánh giá hiệu quả làm cơ sở cho việc mở diện mô hình tưới nhỏ giọt bằng công nghệ của Israel vào sản xuất thâm canh cà phê tại Sơn La, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 15. Nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện phát triển lúa gạo đặc sản sản hàng hóa tại một số huyện trên địa bàn Sơn La, TS. Nguyễn Văn Khoa (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 16. Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu đục quả xoài tỉnh Sơn La, TS. Vũ Quang Giang (Chủ nhiệm), 2015-2016.
 17. Nghiên cứu, đề xuất mối quan hệ giữa Doanh nghiệp với Hợp tác xã trong việc chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu cá Tầm tại vùng Hồ thủy điện Sơn La, TS. Đặng Công Thức (Chủ nhiệm), 2015-2016.
Share for UTB