Ngày 27/8/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ V với các nội dung: Tổng kết năm học 2020 - 2021, Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Hội đồng Trường và của Trường; thảo luận về các báo cáo tài chính năm 2020, Kế hoạch thu chi năm học 2021 - 2022, các chính sách; kế hoạch giám sát năm học 2021 - 2022 của Hội đồng Trường; đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo; kiện toàn thành viên Hội đồng Trường và một số nội dung khác. Ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Bà Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội đồng Trường); Ông Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Ông Nguyễn Văn Hồng - Giảng viên Trường Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội); các thành viên khác của Hội đồng Trường; đại diện các đơn vị: Phòng Công tác chính trị và Quản lý người học, Phòng Kế toán - Tài chính và đại diện các nhóm thẩm định của Hội đồng Trường.

 

Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Đoàn Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường trong năm học 2020 - 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2021 - 2022. Ông Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng trình bày các dự thảo: báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường. Các thành viên tham gia Hội nghị dành thời gian thảo luận, đóng góp cho các báo cáo và kế hoạch. Bà Vũ Thị Tú đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Trường đã đạt được, ghi nhận các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Nhà trường cũng đã tương đồng với các chủ trương của Hội đồng Trường.

Hội nghị cũng được nghe đại diện các đơn vị báo cáo những nội dung chính liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo quyết toán năm 2020, kế hoạch thu - chi kinh phí hoạt động thường xuyên năm học 2021 - 2022, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Trường, chính sách hỗ trợ người học, chính sách hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, chính sách học phí. Dựa trên báo cáo kết quả thẩm định của các nhóm thẩm định và ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Hội nghị cơ bản đã nhất trí chủ trương thông qua các văn bản nói trên. Một số nội dung cần tiếp tục thẩm định, chỉnh sửa, cập nhật các quy định liên quan trước khi ban hành.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị bằng phương thức trực tuyến

Các thành viên tham gia Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về các nội dung quan trọng khác. Theo Ông Nguyễn Văn Hồng: Kế hoạch năm học 2021 - 2022 cần lưu ý 2 nội dung đó là vấn đề dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc triển khai số hóa trong dạy và học tại Trường và việc Trường giúp địa phương thực hiện triển khai số hóa trong dạy - học; việc tiếp cận chương trình sách giáo khoa 2018 tại khu vực Tây Bắc. Bà Vũ Thị Tú Anh đề nghị Trường cần cập nhật, bổ sung chính sách bảo đảm chất lượng; cần xác định công tác dạy học, thi trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học do đó cần có kế hoạch cụ thể, giải pháp về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất và tính đến phương án huy động hỗ trợ từ các đơn vị viễn thông; việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông góp phần nâng cao uy tín Nhà trường, Trường có thể liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hỗ trợ.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về đề xuất cấp trên cho phép thực hiện cơ chế đặc thù đối với Trường ĐH Tây Bắc, kế hoạch giám sát của Hội đồng Trường năm học 2021 - 2022; thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo đối với Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng năm học 2020 - 2021; kiện toàn thành viên Hội đồng Trường đối với vị trí thành viên đương nhiên là người học của Trường đã tốt nghiệp ra Trường.

Hội nghị lần thứ V của Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp. Tuy nhiên, các nội dung được trao đổi, thảo luận một cách nghiêm túc, khách quan. Trên cơ sở đó, Hội đồng Trường đã quyết nghị những nội dung quan trọng, là tiền đề giúp cho công tác quản trị, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2021 - 2022 đạt được những kết quả tốt./.

Share for UTB