Trong bảng xếp hạng mới nhất (tháng 1/2021), Trường Đại học Tây Bắc xếp thứ 42 trong tổng số 178 trường đại học tại Việt Nam được "Webometrics Ranking of World Universities" xếp hạng. So với tháng 1/2020, Trường Đại học Tây Bắc đã tăng 55 hạng từ vị trí số 97.

Webometrics là một dự án của phòng thí nghiệm Cybermetrics Lab thuộc Hội đồng Điều tra Khoa học cấp cao CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Tây Ban Nha. Dự án nhằm thu thập các thông tin, chỉ số ảnh hưởng của các viện nghiên cứu và các trường đại học khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, Webometrics đã xếp hạng hơn 31.000 viện nghiên cứu, trường đại học từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ dựa trên các thông tin không chỉ trên website mà còn đến từ các nghiên cứu khoa học và ảnh hưởng của các nghiên cứu tới cộng đồng nói chung. (xem thêm phương pháp xếp hạng của Webometrics)

Tại Việt Nam, Webometrics đã xếp hạng 178 cơ sở giáo dục đại học. Trong nhiều năm, Trường Đại học Tây Bắc luôn nằm trong bảng xếp hạng của Webometrics. Tháng 1/2021, thứ hạng chung của Trường Đại học Tây Bắc là thứ 42 dựa trên 3 chỉ số: chỉ số ảnh hưởng (Impact), chỉ số mở (Openness) và độ xuất sắc (Excellence). Nếu xét riêng chỉ số ảnh hưởng, Trường Đại học Tây Bắc xếp thứ 4 sau Trường Đại học Thủy lợi, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội (xem Impact Rank). Đây có thể được coi là sự ghi nhận những nỗ lực của Nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc cải thiện các kết quả công bố nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín cũng như việc cải tiến công tác website.

Share for UTB