Thực hiện Công văn số 23 CV/TU ngày 29/4/2021 của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 07/CV-BCĐ ngày 28/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc hoạt động trở lại tại các trạm kiểm soát liên ngành; Công văn số 699/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 28/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về tăng cường triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ, Trường Đại học Tây Bắc triển khai quyết liệt công tác phòng chống, dịch Covid-19 sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021 trong toàn Trường theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La. Nhà trường đã triển khai các giải pháp cụ thể:

1. Công tác quán triệt và ban hành các văn bản triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021

Nhà trường đã thực hiện quán triệt đến lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể phải nghiêm túc thực hiện các văn chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Nhà trường đã ban hành các văn bản thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 và các văn bản của Nhà trường ban hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể phải tuyên truyền, quán triệt các văn bản trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, Lưu học sinh (LHS) Lào và học viên thuộc đơn vị mình quản lí.

 

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Tỉnh ủy, UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước kì nghỉ lễ 30/4-01/5.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Nhà trường đã ban hành các văn bản thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 như sau:

- Triển khai Công văn số 33CV/ĐU ngày 29/4/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19: Đảng ủy kích hoạt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; trách nhiệm chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống dịch với phương châm « Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình»; Chỉ đạo người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà trường.

- Thông báo số 395/TB-ĐHTB ngày 28/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc tăng cường tuyên truyền giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021 và Thông báo số 399/TB-ĐHTB ngày 29/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Triển khai Kế hoạch số 400/KH-ĐHTB ngày 02/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học về công tác phòng, chống Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào và học viên sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021.

2. Công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021

- Nhà trường đã tiến hành tổ chức các cuộc họp: Ngày 26/4/2021- họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5/2021; Ngày 02/5/2021 - họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5/2021; Ngày 04/5/2021 - họp toàn thể Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để nắm bắt tình hình và tiếp tục quán triệt việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào và học viên sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021.

 

TS. Dương Văn Mạnh, Trưởng phòng CTCT-QLNH báo cáo việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau kì nghỉ lễ 30/4-01/5

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; thành phố Sơn La trên các phương tiện truyền thông của Nhà trường: Website (Trường và các đơn vị) với 35 tin, bài; trên hệ thống loa phát thanh 45 lượt tin, bài; trang fanpage, group mạng xã hội của Nhà trường, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã đăng tải các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện duy trì đường dây nóng với 03 số điện thoại của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường để tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. học sinh, sinh viên, LHS Lào và học viên có dấu hiệu (sốt, ho khan, mệt mỏi khó thở, tức ngực…).

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); đặc biệt thực hiện bắt buộc việc đeo khẩu trang trong khuôn viên Nhà trường, nơi tập trung đông người, nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Đã thành lập 09 chốt, phân công 18 cán bộ, giảng viên và 32 sinh viên trực tại Khu Nhà Điều hành, các giảng đường, Trường TH,THCS và THPT Chu Văn An để thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn đối với khách đến làm việc tại Trường; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến Trường làm việc; học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên đến các giảng đường học tập. Thời gian thực hiện từ 6h30 ngày 04/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021. Kết quả trong 3 ngày đầu:

+ Đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn đối với khách đến làm việc tại Trường, ngày 04/5/2021: buổi sáng 38 lượt người; buổi chiều 25 lượt người.

+ Yêu cầu rửa tay sát khuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến Trường làm việc, ngày 04/5/2021: buổi sáng 186 lượt người; buổi chiều 135 lượt người.

+ Yêu cầu rửa tay sát khuẩn đối với học sinh, sinh viên, lưu học sinh đến học tập tại các giảng đường, ngày 04/5/2021: buổi sáng 2150 lượt người; buổi chiều 1364 lượt người.

 

Sinh viên kiểm tra thân nghiệt, rửa tay sắt khuẩn trước khi vào lớp tại Nhà D, Trường Đại học Tây Bắc sau kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5.

 - Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên khi trở về tỉnh Sơn La sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021 phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm, khai báo y tế với cơ sở y tế tại địa phương.

- Thực hiện việc lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên khi trở về tỉnh Sơn La sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 để báo cáo với Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La; Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La; thành phố Sơn La.

 

CB-GV và Sinh viên kiểm tra thân nghiệt, rửa tay sắt khuẩn trước khi vào lớp tại Nhà D, Trường Đại học Tây Bắc sau kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5.

3. Thực hiện rà soát, quản lý, lập danh sách theo dõi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên trở về tỉnh Sơn La sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên khi trở về tỉnh Sơn La sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021 báo cáo với Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; thành phố Sơn La, bao gồm: 69 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ; 63 học sinh trường TH, THCS&THPT Chu Văn An và 212 sinh viên.

- Sàng lọc về các trường hợp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên trở về tỉnh Sơn La sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5/2021, cụ thể như sau:

1) Nguyễn Đình Thoại - Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên- Công nghệ (Địa chỉ: 261 Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Điện thoại: 0983101712) về nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 tại xóm Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp xúc với F2; đã thực hiện khai báo y tế tại tổ 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Hiện đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

2) Nguyễn Thị Thu Hiên - Trợ lý khoa Kinh tế (Địa chỉ: 261 Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Điện thoại: 0934446563) về nghỉ lễ 30/4-1/5/2021 tại xóm Thắng Lợi, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp xúc với F2; đã thực hiện khai báo y tế tại tổ 2, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Hiện đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

3) Trần Văn Hải - Lớp 8A, Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An (có Mẹ Nguyễn Thị Phượng, tổ 10, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại : 0987364454 đã tiếp xúc với F1); hiện học sinh Trần Văn Hải đang cách ly tại nhà theo quy định (địa chỉ: Tổ 10, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La theo quy định); đã thực hiện khai báo y tế tại tổ 10, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

4. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; trách nhiệm chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); đặc biệt thực hiện bắt buộc việc đeo khẩu trang trong khuôn viên Nhà trường, nơi tập trung đông người, nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Thủ tướng; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, LHS Lào, học viên.

- Nhà trường tiếp tục tiến hành thành lập các chốt và phân công các cán bộ, giảng viên và sinh viên trực tại Khu nhà Điều hành, các giảng đường, Trường TH, THCS và THPT Chu Văn An để thực hiện việc đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

 

Sinh viên kiểm tra thân nghiệt, rửa tay sắt khuẩn trước khi vào lớp tại Nhà B, Trường Đại học Tây Bắc sau kì nghỉ lễ 30/4 - 01/5

 

Với phương châm «Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình», Trường Đại học Tây Bắc yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, HSSV thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Share for UTB