Tin tức hoạt động

Buổi chiều ngày 21/7/2023, tại giảng đường hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các đơn vị, chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng chí được triệu tập.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã nêu lý do tổ chức Hội nghị với một số nội dung chính như: (1) Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện; trao đổi, rà soát kết quả năm học 2022 - 2023 trong việc thực hiện các chỉ tiêu chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong năm học 2023 - 2024. (2) Đại diện các đơn vị chức năng báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực được phân công, phụ trách về đào tạo, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng, tổ chức hành chính, khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế. (3). Ký cam kết của các chi bộ.

Ảnh 1. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc, báo cáo tại Hội nghị.

Trong phần báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, TS Đoàn Đức Lân đã điểm qua tình hình của Nhà trường và thông tin về đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng viên các chi bộ, số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người học, cơ sở hạ tầng; những thuận lợi, khó khăn chung. TS báo cáo sơ bộ về việc triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và các công tác liên quan khác. Kết quả thực hiện như sau: Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức được duy trì, chỉ đạo tổ chức truyền thông về các ngày lễ lớn của cả nước và của ngành; chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức chuyên đề biên soạn lịch sử Đảng bộ Nhà trường; Công tác tổ chức cán bộ, Nhà trường đã thực hiện việc bàn giao công việc của đồng chí Hiệu trưởng trước và sau Tết Nguyên đán. Đối với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, chế độ làm việc, ban hành Chỉ đạo về công tác quốc phòng. Tổ chức Hội nghị chuyên đề phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố Đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới. Ban hành Kết luận 311/KL ngày 01/3 và đề nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển giảng viên cán bộ trong tháng 3. Hội đồng trường đã ban hành một số văn bản nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong quy chế tổ chức hoạt động, danh mục việc làm; ban hành một số quy định khác. Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Nhà trường đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và quần chúng. Về công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, hiện đã kết nạp được 36 quần chúng tham gia hàng ngũ của Đảng. Về công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng, Đảng uỷ đã rà soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hiện tại theo đợt kiểm tra năm 2022 của Tỉnh ủy Sơn La và giám sát chuyên đề đối với đồng chí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Giám sát đảng viên là người đứng đầu về quản lý sử dụng tài chính. Về công tác dân vận, Nhà trường đã thực hiện Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Phó Hiệu trưởng với người học. Về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tập thể Nhà trường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng chống tham nhũng, đưa chương trình giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong Nhà trường, xây dựng các báo cáo định kỳ. Đối với công tác tài chính, mặc dù đã rất cố gắng thực hiện tốt, tuy nhiên Nhà trường đang gặp những khó khăn nhất định nên một số việc như giải quyết chế độ, chính sách chưa giải quyết được. Về kết quả 6 tháng đầu năm khi đối chiếu với các chỉ tiêu cụ thể thì có những chỉ tiêu đang thực hiện, có những chỉ tiêu chưa thực hiện được do những nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đã nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn có các giải pháp phù hợp, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Nhà trường đã đề ra. Tìm cách thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế. Tiếp tục rà soát các chương trình làm việc, kế hoạch công tác, các nghị quyết theo quy định để điều chỉnh, cập nhật, chỉ đạo các công việc trong năm nay; tập trung cao độ cho công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ và ổn định tổ chức; xây dựng môi trường thuận lợi, tiến bộ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người học.

Sau phần báo cáo của TS. Đoàn Đức Lân, Hội nghị được nghe báo cáo của đại diện chi ủy, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong việc thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể:

  • TS. Đỗ Hồng Đức báo cáo về công tác đào tạo.
  • TS. Dương Văn Mạnh - Bí thư chi bộ CTCT-QLNH báo cáo về công tác học sinh sinh viên, kết nối và phục vụ cộng đồng.
  • TS. Nguyễn Duy Hiếu báo cáo về công tác chuyển đổi số.
  • ThS. Phạm Minh Thông báo cáo về công tác bảo đảm chất lượng.
  • ThS. Hà Văn Niệm báo cáo về công tác cơ sở vật chất.

Tiếp đến, Hội nghị đã diễn ra ký cam kết của đại diện chi ủy chi bộ 6 khoa về việc thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 01/6/2023 của Đảng ủy “Đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo”.

Kết luận Hội nghị, TS Đoàn Đức Lân đã có một số ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Tiếp tục căn cứ các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp trên để rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện các văn bản của Nhà trường.
  2. Quyết tâm phát huy cao độ các giá trị cốt lõi mà Nhà trường đã xác định trong chiến lược phát triển Nhà trường.
  3. Cố gắng nghiên cứu kỹ các văn bản, nghị định trong từng lĩnh vực để triển khai thực hiện đúng; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát.
  4. Trên cơ sở kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động về dân vận khéo, kiểm định chất lượng đào tạo thì quyết tâm thực hiện bằng việc ký cam kết để hoàn thiện việc tự đánh giá chương trình đào tạo tiến tới đánh giá ngoài.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 2. TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo về công tác đào tạo.

Ảnh 3. TS. Dương Văn Mạnh - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng CTCT-QLNH báo cáo về công tác học sinh sinh viên, kết nối và phục vụ cộng đồng.

Ảnh 4. TS. Nguyễn Duy Hiếu - Phó Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế báo cáo về công tác chuyển đổi số.

Ảnh 5. ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế báo cáo về công tác bảo đảm chất lượng.

Ảnh 6. ThS. Hà Văn Niệm - Trưởng phòng QTCSVC báo cáo về công tác cơ sở vật chất.

Ảnh 7. Đại diện chi ủy chi bộ các khoa ký cam kết.

Ảnh 8. Quang cảnh hội trường Hội nghị.

Share for UTB