Tin tức hoạt động

Sáng ngày 27/4/2023, tại giảng đường A2, Trường Đại học Tây Bắc, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị; đồng chí PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chủ trì; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu, Chi ủy các chi bộ; các tổ chức chính trị xã hội; trưởng phó các đơn vị thuộc và trực thuộc; trưởng bộ môn các khoa.

Ảnh 1. Đồng chí Đoàn Đức Lân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Báo cáo viên cấp tỉnh đã nhận định khái quát về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ, những khó khăn, thuận lợi, với ý chí quyết tâm, sự đồng thuận, trí tuệ tập thể đã đạt được nhiều thành công, thành tựu rõ nét, hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng và tạo ra tiền đề để Nhà trường tiếp tục vững bước trên con đường phát triển. Hội nghị được nghe các báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, thực hiện nhiệm vụ quản trị của Hội đồng trường; kết quả công tác quản lý điều hành của Ban Giám hiệu; đặc biệt là nhấn mạnh các chỉ tiêu đã đặt ra, xác định được những thành công, nguyên nhân, hạn chế … Đồng chí đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp, chỉ ra những bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp cho những chặng đường tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn tiếp thu các ý kiến đóng góp trên tinh thần dân chủ, cầu thị, phát huy trí tuệ tập thể.

Tiếp đến, Hội nghị được nghe báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu giai đoạn tiếp theo, đề xuất, điều chỉnh các chỉ tiêu về công tác Đảng trong Nghị quyết Đại hội XXIII do đồng chí Cao Đình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ KHSK - NCCG thực hiện.

Ảnh 2. Đồng chí Cao Đình Sơn báo cáo tại Hội nghị.

Tiếp theo, Hội nghị được nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn tiếp theo. Đề xuất các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong Nghị quyết Đại hội XXIII do đồng chí Nguyễn Triệu Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường thực hiện.

Ảnh 3. Đồng chí Nguyễn Triệu Sơn báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản trị; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn tiếp theo, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản trị, nghiệp vụ trong Nghị quyết Đại hội XXIII do đồng chí Đặng Văn Công - Chi ủy viên Chi bộ TC-HC-KT, Phó Trưởng phòng TC-HC, Thư ký Hội đồng trường thực hiện.

Ảnh 4. Đồng chí Đặng Văn Công báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã thực hiện việc chuyển trao Quyết định và Bằng khen của Tỉnh ủy Sơn La, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục (2018 - 2022) cho đồng chí Phạm Đức Viễn, đảng viên Chi bộ Khoa Cơ sở.

Ảnh 5. Đồng chí Đoàn Đức Lân trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Viễn.

Sau phần khen thưởng, đồng chí Đoàn Đức Lân quán triệt, nghiên cứu, thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn năm 2045.

Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Triệu Sơn đã thông tin một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua như việc Đài Truyền hình Quốc hội khi thực hiện phóng sự đã cung cấp thông tin trong chưa chính xác về Nhà trường, cùng với đó là một số phản ánh của nhân dân xung quanh Trường.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân có những ý kiến kết luận như sau:

  • Về mặt nhận thức: Rất mong tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị tích cực, quyết tâm, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, trách nhiệm để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới bởi chúng ta có nền tảng, cơ sở để tự hào trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, hỗ trợ cộng đồng.
  • Thứ hai, đề nghị các chi bộ, các đảng viên, các đơn vị, tổ chức tiếp tục đóng góp cho 3 bản báo cáo cả về nội dung, hình thức.
  • Thứ ba, việc điều chỉnh Nghị quyết cần căn cứ vào Chiến lược phát triển Nhà trường, Ban Thường vụ sẽ dự thảo các nội dung và điều chỉnh.
  • Thứ tư, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản trị, quản lý cần bảo đảm sự phân cấp, sự liên thông nhưng phải đảm bảo sự thống nhất. Đảng bộ lãnh đạo về chủ trương, đường lối; Hội đồng thường thực hiện nhiệm vụ quản trị; Ban Giám hiệu điều hành. Tuy nhiên, cần có sự thống nhất nội bộ, không có sự phân tách.
  • Thứ năm, nâng cao chất lượng, hoàn thiện cơ sở vật chất, làm tốt công tác chăm sóc hỗ trợ người học.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Share for UTB