Tin tức hoạt động

Sáng ngày 13/7/2022, tại Hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp Trường.

Ảnh 1. Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Trường (gồm 5 đồng chí) và các đồng chí cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong toàn trường với tổng số 140 đồng chí.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của Nhà trường, là dịp để Nhà trường lựa chọn ra những cán bộ nguồn có tinh thần, ý chí, ý thức, trách nhiệm cống hiến và xây dựng Nhà trường từng bước phát triển vững chắc.
Phát biểu chủ trì Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã nhấn mạnh một số nội dung như sau:

Trước nhất, đồng chí nhắc lại sự kiện ngày 11, 12 tháng 7 năm 2020 cũng tại Hội trường này Nhà trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong các ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chúng ta trong Nghị quyết Đại hội chính là phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ để có thể đưa Nhà trường phát triển, vượt qua được những khó khăn; nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, khả năng trong đội ngũ cán bộ về phương diện chuyên môn giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác hỗ trợ cộng đồng kể cả lĩnh vực quản lý, quản trị, lãnh đạo là một nhiệm vụ hàng đầu và yếu tố con người là yếu tố quyết định. Đồng chí đưa thêm các luận cứ: Trong Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng xác định phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu; Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của tỉnh Sơn La cũng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tiếp đến, đồng chí nhận định: Hôm nay, chúng ta thực hiện một trong những nhiệm vụ đối với việc phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, làm công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch để chúng ta đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để bổ nhiệm, quy hoạch để luân chuyển cán bộ. Sau khi có quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ ban hành vào tháng 12 năm 2021, sau đó có Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về công tác quy hoạch cán bộ; Tỉnh ủy Sơn La cũng ban hành một số văn bản; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 22 về công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT. Trên cở sở đó, chúng ta đã ban hành Kế hoạch số 73 ngày 01/6/2022, đồng thời ban hành Hướng dẫn số 05 ngày 01/6/2022 để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã hoàn thành quy hoạch Chi ủy các chi bộ, hoàn thành quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Thay mặt cho Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng trường đồng chí gửi lời cảm ơn tới các chi bộ, các đơn vị, tất cả các đồng chí trong thời gian qua đã thực hiện công tác quy hoạch rất có trách nhiệm, rất bài bản theo đúng các hướng dẫn. Đồng chí thông tin thêm, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh của Đảng ủy của Nhà trường, chức danh lãnh đạo quản lý bao gồm quy hoạch Ủy viên ban Thường vụ, quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư của nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo 2025-2030. Đảng ủy Nhà trường cũng ban hành phê duyệt danh sách quy hoạch Đảng ủy của nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 và nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030. Hôm nay, chúng ta thực hiện quy hoạch cán bộ cấp Trường có 4 vị trí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp nên yêu cầu chúng ta phải thực hiện bỏ phiếu 8 lần. Đề nghị các đồng chí cán bộ có mặt trong Hội nghị quan tâm cân nhắc và bầu chọn cán bộ vào các vị trí nêu trên công tâm, khách quan.

Sau phần phát biểu của TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị, Tổ Bầu cử đã lên điều hành công tác bỏ phiếu. Công tác bỏ phiếu kín đã diễn ra tuần tự từ bầu Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ hiện tại năm 2020-2025 và nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 đầy đủ 8 lần theo quy định. Kết quả kiểm phiếu không thông qua tại Hội nghị, Tổ Kiểm phiếu sẽ báo cáo sau.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 2. Đồng chí Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu địa biểu, thông báo chương trình Hội nghị.

Ảnh 3. Đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chủ trì Hội nghị phát biểu.

Ảnh 4. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu điều hành công tác bỏ phiếu kín tại Hội nghị.

Ảnh 5. Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường bỏ phiếu.

Share for UTB