Tin tức hoạt động

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐU ngày 15/7/2020 của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, chiều ngày 29/7/2020, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần tham dự Hội nghị có: Đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, các đồng chí trong các Tiểu ban và Tổ phục vụ Đại hội.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2 ngày 11/7 - 12/7/2020. Để tổng kết công tác của Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ đã họp và đề nghị tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và rút kinh nghiệm trong công tác Đại hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - đã trình bày Báo báo cáo kết quả tổ chức Đại hội, trong đó khẳng định:

Các cấp uỷ đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trước, trong và sau đại hội; việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội được tiến hành chu đáo; các cấp uỷ cấp trên đã hướng dẫn, chỉ đạo khá chặt chẽ các khâu trong quy trình nhân sự trước khi tiến hành đại hội; dự thảo Văn kiện Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng…

Về cơ bản công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đồng chí được cấp uỷ cấp khóa trước chuẩn bị, giới thiệu tham gia cấp uỷ, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới đều đạt số phiếu cao; việc ứng cử, đề cử trong Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy chế, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau Đại hội.

Công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, phân công rõ người rõ việc, Đại hội diễn ra trong hai ngày với không khí trang nghiêm. Các đại biểu tham dự Đại hội đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc quy chế đại hội, các tham luận sôi nổi, đặc biệt là góp ý các chỉ tiêu của Nghị quyết. Công tác kiểm phiếu bằng máy quét, máy tính, đảm bảo độ chính xác và nhanh…

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần phải rút kinh nghiệm, đó là: Cần dành nhiều thời gian hơn về thời gian cho việc góp ý và hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội; công tác tuyên truyền về Đại hội ở một số chi bộ còn hạn chế; việc thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện cấp ủy cấp trên tại một số chi bộ còn chưa nhiều …

Tại Hội nghị, Trưởng các Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Tiểu ban giúp việc Đại hội cũng đã báo cáo kết quả và đề xuất thi đua khen thưởng cho một số cá nhân đã có thành tích nổi bật, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

Đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - UVBTV Đảng ủy - báo cáo kết quả Đại hội

Đồng chí Bùi Thanh Hoa - UVBCH Đảng ủy, Trưởng Tiểu ban Văn Kiện Đại hội - báo cáo kết quả tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đoàn Đức Lân chỉ đạo: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy được phân công tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ sau khi Đại hội để báo cáo Tỉnh uỷ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội; phát động các phong trào thi đua, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội và chào mừng Đại hội đảng bộ cấp trên; bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động toàn khoá của Đảng uỷ. Tổng hợp chi tiết, đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các Nghị quyết, Đề án, Chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn./.

Share for UTB