Tin tức hoạt động

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị ban hành trong Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006. Từ đó đến nay, công tác triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách luôn được Chi Bộ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ quan tâm, chú trọng.

TS. Hoàng Ngọc Anh (thứ 4 từ trái sang) - Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã tuyên truyền và cam kết thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 01 năm triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã đạt được một số kết quả tuy còn hết sức khiêm tốn nhưng đã góp phần vào việc xây dựng tập thể Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ trở thành đơn vị trong sạch vững mạnh trong nhà trường, cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, cụ thể:

1. Về nhận thức

Sau khi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều có nhận thức sâu sắc được rằng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế ở mọi phương diện đó là một vận hội, nhưng cũng phải đối mặt với không ít hiểm nguy và thách thức. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần quan điểm của Người để vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết: "việc gì có lợi cho dân, cho nước thì khó đến đâu cũng phải làm bằng được" và cán bộ đảng viên phải đầu tầu, làm gương đi trước. Qua đó công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được nâng cao.

2. Về việc vận dụng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào các mặt hoạt động của đơn vị

Trong thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo BCN Khoa và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động để vận dụng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào thực tiễn. Cụ thể:

 • Đã xây dựng và phát huy tính dân chủ trong chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong khoa. Các đồng chí đảng viên giữ các vai trò lãnh đạo trong khoa đã phát huy tính quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thường xuyên tự sửa mình, đầu tầu gương mẫu, năng động, sáng tạo có ý chí và quyết tâm cao trở thành tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo.
 • Thực hiện đổi mới lề lối làm việc của đơn vị, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị: chuyển từ chủ yếu phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên sang thảo luận tìm biện pháp thực hiện nhằm đưa chỉ thị, nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống.
 • Chi bộ, BCN Khoa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ giảng viên trong việc thực hiện ngày công, giờ công, chấn chỉnh nề nếp làm việc, tránh tình trạng bỏ nhiệm sở, bỏ giờ không có lý do; Đặc biết là trong thời gian Nhà trường tổ chức dạy và học trực tuyến.
 • BCN Khoa đôn đốc, nhắc nhở cố vấn học tập nắm chắc diễn biến và tình hình hình lớp; tổ chức sinh hoạt lớp theo định kỳ và theo yêu cầu của BCN khoa; thường xuyên kiểm tra sinh viên việc thực hiện nề nếp học tập: việc chuẩn bị bài của sinh viên, việc chấp hành giờ giấc học tập ở trên lớp, tránh tình trạng sinh viên đi học muộn hay bỏ giờ, bỏ tiết không có ký do…
 • Yêu cầu đảng viên, cán bộ viết kế hoạch, cam kết Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm học, theo từng chủ đề đã được phổ biến trong chi bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên, cán bộ.
 • Lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

3. Kết quả về công tác đào tạo

Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Khoa và Chi bộ. Để giữ vững và ổn định quy mô đào tạo, chi bộ và BCN Khoa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khoa trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua "Dạy tốt", "Học tốt"... Hiện nay Khoa đang trực tiếp quản lý 27 lớp với gần 500 sinh viên và học viên cao học hệ chính quy đang theo học ở 02 ngành đào tạo thạc sĩ, 06 ngành đào tạo đại học.

Khoa đã thường xuyên tổ chức seminar cho các bộ môn về đổi mới phương pháp dạy học, về các kiến thức chuyên ngành. Nhiều giảng viên trong khoa đã có chất lượng chuyên môn tốt đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay. Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động NVSP cho sinh viên, tham gia các hoạt động NVSP cấp trường. Tổ chức hoạt động Ngoại khóa, hội thao và hội diễn cho sinh viên, các đội thi đều đạt giải cao khi tham gia thi ở cấp Trường.

4. Kết quả về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Song song với công tác giảng dạy, học tập thì công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và học tập luôn được Chi bộ và Khoa quan tâm và coi đó là động lực nâng cao hiệu quả dạy học. Kết quả đạt được trong năm học qua:

 • Chủ trì và tham gia thực hiện 06 đề tài NCKH cấp Bộ.
 • Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài.
 • Có rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và đăng trên các kỉ yếu của các Hội thảo Khoa học Quốc tế và Quốc gia.
 • Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học là 3 đề tài, trong đó 100% xếp loại khá, giỏi trở lên.
 • Hướng dẫn 46 sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên.
 • Tổ chức thành công Hội nghị "Ý tưởng sinh viên NCKH" năm 2022.
 • Tổ chức các loại hình Ngoại khóa NST - 2022 với chất lượng tốt.

5. Kết quả về kết nối và phục vụ cộng đồng

Trong năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã đến được 8 Trường THPT và trường Nội trú trong tỉnh Sơn La để hướng dẫn giáo viên về phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thống mới 2018, hướng dẫn giáo viên làm Sáng kiến kinh nghiệm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, đã trao 37 xuất học bổng với giá trị 7,4 triệu đồng. Đã tham gia đồng hành cùng chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương” tại xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, trao phần quà gần 3 triệu đồng và một số vật phẩm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả đạt được như trên, ngày 11 tháng 5 năm 2022 tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022, quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022, chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dành cho Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Share for UTB