Căn cứ Kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa 9 của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc và Thông báo số 1622/TB-ĐHTB ngày 08/11/2022 về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2022, ngày 18/12/2022, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Việt Nam khóa 9 cho 4 học viên cao học. Tham gia hội đồng đánh giá luận văn gồm có các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành thuộc các Viện nghiên cứu và Cơ sở đào tạo: Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển và Bách khoa thư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng các thầy cô là giảng viên Trường Đại học Tây Bắc có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngôn ngữ.

 

Ảnh 1. Hội đồng trình bày ý kiến phản biện và góp ý cho luận văn của học viên

Cao học khóa 9 là một khoá học đặc biệt, khi phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hình thức học tập, hình thức thi cũng phải thích ứng phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Tuy nhiên tất cả các học viên đều rất cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành khóa học. Học viên đều tích cực, chủ động kết nối và làm việc với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành luận văn. Đặc biệt, có 2/4 học viên có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước.

Lễ Bảo vệ đã diễn ra trong không khí trang trọng, với nhiều trao đổi học thuật sôi nổi và thiết thực. Các học viên đã có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu của mình cũng như được lắng nghe nhiều chỉ dẫn quý báu từ các nhà khoa học trong hội đồng. Các luận văn đều được đánh giá có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Nội dung các luận văn được triển khai công phu, logic, ngữ liệu rõ ràng, phong phú… Cả 4 luận văn đều nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Lào trong sự đối sánh nhằm chỉ ra những tương đồng và khác biệt, từ đó khẳng định những giá trị về ngôn ngữ và văn hóa của hai dân tộc. Các luận văn được hội đồng đánh giá có thể trở thành tài liệu học tập và tham khảo hay cho học sinh và giáo viên các trường phổ thông cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực ngôn ngữ ở Việt Nam và Lào. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các học viên chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn.

Kết thúc Lễ bảo vệ, trên tinh thần khoa học, khách quan, công tâm, Hội đồng đã ra quyết nghị công nhận các học viên cao học khóa 9 chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam đã bảo vệ thành công luận văn, đủ điều kiện được công nhận học vị Thạc sĩ.

Một số hình ảnh tại Lễ Bảo vệ:

Ảnh 2. Hội đồng công bố kết quả đánh giá luận văn

Ảnh 3. Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng

Ảnh 4. Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên hướng dẫn

Ảnh 5. Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên hướng dẫn

Ảnh 6. Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên giảng dạy và hướng dẫn Trường Đại học Tây Bắc

Share for UTB