Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung. Mục đích của sinh hoạt chuyên đề chính là khắc phục những vấn đề mà đảng viên ngại nói, không nói và sợ nói. Từ đó phát huy tính thần thực hiện dân chủ trong cơ quan. Góp phần phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Khuyến khích đảng viên phát biểu nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua Chi bộ Khoa Khoa học Sức khoẻ - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ (KHSK – NCCG) luôn đề cao giá trị và có kế hoạch cụ thể cho các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề định kì trong năm 2022, vào 10 giờ ngày 28/11/2022, tại phòng 510 nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Chi bộ KHSK – NCCG đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ đề: “Tìm hiểu về những quy định đảng viên không được làm” theo Quy định số 37 – QĐTW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2021.

Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Cao Đình Sơn – Bí thư Chi bộ KHSK – NCCG; đồng chí Vũ Thị Đức – Chi uỷ viên, cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ KHSK – NCCG.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Cao Đình Sơn – Bí thư Chi bộ đã phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt, đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, giác ngộ ý thức cá nhân của mỗi đảng viên trong Chi bộ; góp phần xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Cao Đình Sơn – Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt

Được sự phân công của Chi uỷ, đồng chí Vũ Thị Đức – Chi uỷ viên đã tổ chức, hướng dẫn Chi bộ sinh hoạt theo chủ đề trọng tâm của quý với phương pháp tiếp cận mới: thay vì đọc nghiên cứu văn bản, nghe tham luận thì các đồng chí trong Chi bộ đã được tham gia trò chơi vận động nhằm khích lệ tinh thần, tạo không khí sôi nổi cho buổi sinh hoạt.

Đồng chí Vũ Thị Đức – Chi uỷ viên, hướng dẫn sinh hoạt chủ đề

Tiếp đó các đảng viên trong Chi bộ được chia thành các nhóm; mỗi nhóm 03 thành viên tham gia nghiên cứu về 19 điều đảng viên không được làm trên văn bản và thảo luận để tìm ra 19 điều đảng viên không được làm trong số 23 điều được phát trong bộ thẻ màu. Để nâng cao độ khó của phần chơi, báo cáo viên đã yêu cầu các đảng viên trong nhóm ghi nhớ vị trí và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 19 điều đảng viên không được làm. Hoạt động này yêu cầu sự tập trung cao nhưng vô cùng thú vị, không chỉ rèn tinh thần đồng đội mà còn rèn luyện trí nhớ, thu nhận kiến thức một cách hiệu quả cho các đảng viên về chủ đề sinh hoạt.

Các đảng viên trong chi bộ tham gia tìm hiểu kiến thức chuyên đề

Sau tham gia trò chơi thu nhận kiến thức, các đồng chí đảng viên được nói lên những suy nghĩ của mình về một điều tâm đắc nhất trong những 19 điều đảng viên không được làm và những suy nghĩ của mình về buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên đại diện cho nhóm phát biểu suy nghĩ về chủ đề buổi sinh hoạt

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra trong một thời gian ngắn song các đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả; qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của các đảng viên. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, nội dung 19 điều đảng viên không được làm được ghi nhớ và khắc sâu. Từ đó, mỗi cá nhân đảng viên sẽ rèn luyện và thay đổi bản thân để luôn xứng đáng là một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Share for UTB