Từ ngày 23 - 24/10/2022, Đoàn chuyên gia Trường Đại học Southern Cross (Australia) phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức giám sát kết quả thực hiện Dự án tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La thuộc chương trình dự án cây bản địa Việt Nam và cải thiện sinh kế cho người dân tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La.

Đoàn giám sát do Tiến sĩ Heidi, chuyên gia Trường Đại học Southern Cross (Australia) làm trưởng đoàn, có đại diện các bên tham gia chương trình đến từ Trường Đại học Tây Bắc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc và một số chuyên gia độc lập. Tiếp đón đoàn có ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La cùng các thành viên của Ban Quản lý.

Chuyên gia đang trao đổi về kỹ thuật nhân giống cây trồng tại Vườn ươm bản Chom Khâu

Trong 02 ngày làm việc, đoàn tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác gieo ươm, nhân giống một số loài cây bản địa, cây ăn quả tại 02 vườn ươm cộng đồng (bản Ít xã Nặm Păm, bản Chom Khâu xã Ngọc Chiến) và 01 vườn ươm tập trung tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La. Đoàn kiểm tra chất lượng các mô hình trồng, phục hồi rừng bằng cây bản địa được gieo ươm tại Khu Bảo tồn. Đồng thời Đoàn kiểm tra cây mẹ thu hái vật hậu để phục vụ công tác gieo ươm.

Chuyên gia đang trao đổi về kỹ thuật nhân giống cây trồng tại Vườn ươm của Ban Quản lý và bảo tồn thiên nhiên

Hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng

Qua 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá rất cao sự hợp tác của các bên có liên quan. Kết quả và chất lượng công tác gieo ươm nhân giống cây bản địa và các hoạt động khác của dự án đã giúp người dân hình thành kỹ năng sản xuất cây giống cung cấp cho gia đình và địa phương. Các mục tiêu của dự án cơ bản đã được hoàn thành. Bên cạnh đó đoàn giám sát cũng đề nghị các hộ nông dân tại các vườn ươm giống cần chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây giống; đồng thời đề nghị Trường Đại học Tây Bắc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc cùng Ban Quản lý bảo tồn thiên nhiên Mường La tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng đạt năng suất cao cho các xã, để hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất trên địa bàn huyện.

Kết quả đợt kiểm tra giám sát sẽ là tiền đề cho việc đánh giá hiệu quả của dự án trong 12 tháng triển khai thực hiện và làm cơ sở cho việc đề xuất các hoạt động cho giai đoạn tiếp theo./.

Share for UTB