Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 24/11/2020 của Đảng ủy, 14h00 ngày 02/12/2020 tại Hội trường lớn Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc và quán triệt, triển khai các Nghị quyết.

Tham dự Hội nghị, về phía Hội đồng trường có: TS. Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, chủ trì Hội nghị; phía Ban Giám hiệu có NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng Nhà trường; toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và thường vụ các đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Tây Bắc). Phát biểu Khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã tuyên bố lý do tổ chức Hội nghị, đồng thời nêu lên mục đích của Hội nghị, giải pháp nào để đưa được các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, chương trình hành động, chương trình toàn khóa của của Nhà trường vào thực tiễn công tác, thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả, mạnh mẽ. Tiếp đến, đồng chí đã tiến hành quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể các đảng viên tham dự Hội nghị.

Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, đồng chí đã thông tin về thời gian, số lượng đại biểu tham dự, những Nghị quyết được Đại hội thông qua. Đại hội Đảng bộ tỉnh đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ năm 2020-2025. Những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục; 6 Bài học kinh nghiệm; Dự báo tình hình trong thời gian tới; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí cũng đã nêu lại về thời gian tổ chức, số lượng đại biểu tham dự, các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc trình Đại hội. Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm (2015-2020) trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXII và mục tiêu, các giải pháp lớn của 5 năm (2020-2025).

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua Chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị.

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua Chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ các căn cứ báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đã nêu lên mục đích, yêu cầu đối với chương trình hành động, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Đào tạo bồi dưỡng; khoa học công nghệ và đối ngoại; tổ chức và quản trị đội ngũ; tài chính - cơ sở vật chất; kết nối và phục vụ cộng đồng; đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác xây dựng Đảng. Tại mỗi nội dung đều có sự cam kết về chỉ tiêu thực hiện, nội dung hoạt động và thời gian thực hiện, sự phân công, chịu trách nhiệm, sự phối hợp giữa các đơn vị để làm tốt các nội dung.

Đối với Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ các căn cứ Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định, Đảng bộ Trường đã xây dựng chương trình toàn khóa với các nội dung cụ thể của từng năm cho cả 5 năm. Tại mỗi năm đều lấy việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm kim chỉ nam xuyên suốt để hoạt động và các nội dung khác phù hợp với đặc thù của từng năm như hoàn thiện, kiện toàn, ban hành, triển khai, rà soát, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Kết luận Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân đã chỉ ra những điểm mẫu chốt cần thiết phải thực hiện trong các lĩnh vực đào tạo, hợp tác, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đối ngoại… để tăng cường nguồn thu. Tăng cường gìn giữ phát huy những giá trị tốt đẹp, thành tựu đã đạt được của Nhà trường; khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn; cùng chung chí hướng phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Trường Đại học Tây Bắc, hoàn thành các kế hoạch, chương trình công tác, xác định, thực hiện các kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đã đề ra.

Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp!

Share for UTB