Thực hiện Công văn số 428-CV/TĐTN-TCXDĐ ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai nội dung Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ ngày 04/3 đến ngày 05/3/2023, Đoàn Trường Đại học Tây Bắc tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quang cảnh điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai 01 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện, 281 điểm cầu cấp cơ sở với trên 8120 cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, cầu thị. Đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu cấp tỉnh

Điểm cầu cấp Trường được đặt tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc với sự chủ trì của đồng chí Kiều Tiến Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường. Điểm cầu cũng có sự tham gia đông đủ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Đoàn trường và Chi đoàn trực thuộc.

Điểm cầu cấp trường tại Phòng họp 2

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Các đại biểu lắng nghe bài giảng của các báo cáo viên

Các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm:

  • Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
  • Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.
  • Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.
  • Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
  • Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quốc tế thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bìa cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu phòng, chống tham, tiêu cực, góp phần xây Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, cương cường” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Bắc sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến đông đảo các bộ, đoàn viên và tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Đại biểu điểm cầu cấp Trường chụp ảnh lưu niệm

Share for UTB