Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Trường Đại học Tây Bắc tham gia Hội nghị công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào do Đại sứ quán nước CHDCND Lào tổ chức tại Trường Đại học Vinh. Tham dự Hội nghị có ngài Sỏng Phết Hung Buôn Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, bà Thong My Đuôn Xác Đa - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ông Khăm Phon Khăm On - Tham tán văn hóa và giáo dục tại Việt Nam, ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự hiện diện của lãnh đạo nhiều cơ sở đào tạo lưu học sinh Lào (LHS).

Ảnh 1: Ngài Sỏng Phết Hung Buôn Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe ông Khăm Phon Khăm On đại diện cho Ban Tổ chức Hội nghị trình bày Báo cáo công tác tổng kết công tác đào tạo và quản lý LHS năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và phương hướng kế hoạch năm học 2022 - 2023. Báo cáo đã đánh giá cao sự cố gắng của các cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo LHS, nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của đa số LHS trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, báo cáo còn đề cập đến một số tồn tại cần được tiếp tục quan tâm: Chất lượng đào tạo tiếng Việt, đào tạo chuyên ngành, chất lượng tuyển sinh LHS đầu vào, việc một số cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp khi LHS chưa đạt được năng lực chuyên môn cần thiết. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất phương hướng và kiến nghị nâng cao chất lượng tuyển chọn LHS: Chỉ tiếp nhận các trường hợp có quyết định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào để đảm bảo chất lượng đầu vào, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt, đào tạo chuyên ngành.

Ảnh 2: Ông Khăm Phon Khăm On - Tham tán Văn hóa và giáo dục tại Việt Nam - trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đại diện Trường Đại học Tây Bắc đã báo cáo tham luận trực tiếp tại Hội nghị về công tác đào tạo LHS của Nhà trường. Trong đó nhấn mạnh các ưu điểm, kết quả của Nhà trường, của LHS đã đạt được trong quá trình đào tạo; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, những hạn chế trong công tác đào tạo LHS, những kiến nghị về công tác phối hợp giữa các bên liên quan để nâng cao chất lượng đào tạo LHS.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Ảnh 3: Bà Thong My Đuôn Xác Đa - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh - sinh viên - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phát biểu tại Hội nghị

Ảnh 4: Ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Ảnh 5: Đại diện các cơ sở đào tạo tham dự Hội nghị

Ảnh 6: Tiết mục múa của LHS chào mừng Hội nghị

Share for UTB