Sáng ngày 15/10/2021, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022 tại Hội trường lớn của Nhà trường. Công tác tổ chức và các đại biểu tham dự hội nghị đều thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống Covid-19, đặc biệt là nguyên tắc 5K theo Quy định của Bộ Y tế.

Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường, lãnh đạo các đơn vị, BCH các Công đoàn Bộ phận; đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Công tác nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đại biểu được bầu tại các đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Tây Bắc năm học 2021 - 2022 là dịp để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước năm học 2020 - 2021; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2020 - 2021, trách nhiệm người đứng đầu và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường; Hội nghị thảo luận các biện pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm học 2021 - 2022.

TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu Khai mạc Hội nghị

Phát biểu Khai mạc và đánh giá kết quả đạt được của năm học 2020 - 2021, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2020 - 2021 tuy diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, tuy nhiên, tập thể lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những kết quả đáng khích lệ.

Năm học 2020 - 2021 Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả theo đúng Nghị quyết Hội nghị năm học 2020 - 2021 đã đề ra. Các tập thể, cá nhân trong toàn trường đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch năm học. Đảm bảo công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu của địa phương và xã hội. Toàn trường là một tập thể đoàn kết nhất trí, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ trong chỉ đạo từ cấp uỷ tới chính quyền, sự phối hợp triển khai giữa đoàn thể các cấp với các đơn vị trong trường nhằm thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị trong Nhà trường.

Năm học 2020 - 2021, Toàn Trường có 423 công chức, viên chức và người lao động, Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh lại cơ cấu công chức, viên chức, người lao động của Trường với mục tiêu: 70% đội ngũ Nhà trường là giảng viên và giáo viên, 30% là viên chức, người lao động của các đơn vị phục vụ. Một số văn bản quản lý, điều hành được bổ sung, cập nhật đảm bảo tính khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn; mở được 01 lớp Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh cho cán bộ, giảng viên, mở các lớp dạy tiếng dân tộc Thái tại địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng ngạch của giáo viên. Số lượng sinh viên, học viên hệ chính quy nhập học hàng năm tăng 10% so với năm trước. 90% người học hài lòng và duy trì tiến độ học tập. 90% người học sau khi tốt nghiệp một năm tìm được việc làm. Tổng thu từ hoạt động khoa học công nghệ hàng năm tăng 5 - 10% so với năm trước. Số lượng bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế tăng 5 - 10% so với năm trước. 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 85% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 20% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, có 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Xây dựng Trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp; xây dựng đơn vị, chi bộ, công đoàn và các đoàn thể vững mạnh. Nhà trường được cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2020.

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu, báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cũng nhấn mạnh một số hoạt động đạt được của Hội đồng Trường trong năm học 2020 - 2021: Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có 19 thành viên, cơ cấu tổ chức gồm: Chủ tịch Hội đồng Trường, Thư ký Hội đồng Trường và 17 ủy viên Hội đồng (trong đó: Có 04 Phó Giáo sư; 08 Tiến sĩ; 04 Thạc sĩ; 03 Cử nhân).

Hội đồng Trường Đại học Tây Bắc ngay từ khi thành lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ do các cấp ủy Đảng phân công, đặc biệt là công tác liên quan đến đại hội Đảng các cấp; sơ kết, tổng kết, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các công tác Đảng, đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thực hiện công tác giám sát theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Trường, Quy chế Tổ chức và Hoạt động và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Tây Bắc.

Trong năm học 2020 - 2021, tuy còn một số mặt hoạt động của Nhà trường chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả các công việc đề ra, đặc biệt là: Công tác chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch tự chủ 2020 - 2025; Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của Trường giai đoạn 2020 - 2025; Cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động của Trường; chưa hoàn thành Quy chế tài chính; Quy định về sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; Chưa chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng Trường để bổ sung đưa vào thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022.

TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng Phòng Đào tạo, phát biểu, giải trình tại Hội nghị

 Tại Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chỉnh sửa, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ của phòng Tổ chức Cán bộ; Báo cáo thu, chi tài chính, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Lãnh đạo các đơn vị cũng đã giải trình những đóng góp, kiến nghị của các đơn vị để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện trong năm học 2021 - 2022. Toàn thể Hội nghị biểu quyết, nhất trí cao một số nội dung cơ bản trong dự thảo Kế hoạch và phướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, tuy có một số ý kiến phát biểu của một số đơn vị đề nghị: Cần tham mưu làm rõ một số vấn đề về cắt giảm định mức chi tiêu của cán bộ, viên chức và người lao động…

TS. Dương Văn Mạnh, Trưởng CTCT - QLNH phát biểu, giải trình tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đầy trách nhiệm, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Tây Bắc đã thành công tốt đẹp, phát huy được sức mạnh của tập thể, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Share for UTB