Thực hiện Thông báo số 153/TB-ĐHTB ngày 24/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên Đán 2021 với việc tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn và phát hiện kịp thời cán bộ, viên chức, người lao động và người học có triệu chứng bị nhiễm Covid-19.

Sinh viên xếp hàng chờ kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại chốt Giảng đường sinh viên trước giờ vào lớp học

Trong 14 ngày triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động và người học, toàn Trường đã thực hiện nghiêm túc các nội dung cần thiết, cụ thể như sau:

  • Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Nhà trường thông báo đến các đơn vị tổ chức khai báo y tế đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn trường, thực hiện thời gian di trú khai báo từ 01/03/2021 đến hết ngày 14/03/2021 và tổng hợp hoàn thiện biên bản báo cáo Bộ phận Thường trực công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường.
  • Phân công và tập huấn cho 15 cán bộ, giảng viên và 36 sinh viên tham gia công tác kiểm tra, đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học; tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt cho hơn 5.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hơn 31.900 lượt người học; phát khẩu trang miễn phí cho 345 lượt người học quên mang khẩu trang đến Trường.
  • Giao cho Phòng CTCT-QLNH và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa phát thanh tại Ký túc xá sinh viên (thực hiện phát thanh hàng ngày); tích cực tuyên truyền thực hiện “Thông điệp 5K” trong chủ động phòng, chống dịch bệnh - chung sống an toàn với đại dịch Covid-19.
  • Ban Chỉ đạo cũng đã phân công lịch trực hàng ngày cho cán bộ và sinh viên tham gia kiểm tra thân nhiệt tại các chốt kiểm tra, phân công cán bộ y tế thường trực tại phòng làm việc, giảng đường để kịp thời xử lý; Ban Quản lý Khu Nội trú cử cán bộ, chuyên viên kiểm tra giám sát thường xuyên tại Nhà ăn sinh viên trong việc chấp hành phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả. Bộ phận Thường trực chuẩn bị biên bản để cán bộ và sinh viên ký xác nhận sau khi kết thúc thời gian kiểm tra thân nhiệt, cử cán bộ thường trực để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan khác...

Sau 14 ngày thực hiện các yêu cầu đặt ra, các đơn vị trong toàn Trường đã phối hợp triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung theo chương trình, kế hoạch; 100% cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tham gia trực thực hiện nghiêm túc lịch phân công, đeo khẩu trang, khử khuẩn trước khi vào lớp học ngay từ buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Kết quả, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học bị sốt ≥37,5°C.

Trước đó 2 tuần, Nhà trường đã tổ chức cho 627 Lưu học sinh Lào ở lại đón Tết Nguyên Đán tại Ký túc xá của Trường và đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn theo quy định.

Thầy Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng và đại diện các đơn vị trong Trường trao bánh chưng cho Ban Đại diện Lưu học sinh Lào ở lại đón Tết Nguyên Đán tại Trường Đại học Tây Bắc

Việc thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, công chức, người lao động và người học trong toàn Trường trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021, đặc biệt là việc kiểm tra, đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên (từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 14/03/2021) đã kết thúc an toàn và thành công tốt đẹp, Kết quả: không có cán bộ, công chức, người lao động và người học có các triệu trứng biểu hiện Covidd-19. Hiện nay, toàn Trường đã ổn định, đi vào nề nếp và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Share for UTB