Sinh thời, Bác Hồ thường xuyên quan tâm đến vấn đề trồng cây và môi trường. Người quan niệm rằng trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa quan trọng là giáo dục đạo đức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. Hoạt động trông cây nhằm thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ về phát động Tết trồng cây: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều... Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta...”. Nhằm thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Tết cổ truyền của dân tộc, với mục tiêu “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cùng với chương trình xây dựng nông thôn với phát triển kinh tế - xã hội và chương trình bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc đã ban hành Kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ môi trường luôn xanh - sạch - đẹp trong năm 2021 và những giai đoạn tiếp theo.

Tập thể lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm của Nhà  trường ra quân Tết trồng cây sáng ngày mùng 6 Tết, năm Tân Sửu 2021

 Hàng năm ,Tết trồng cây tại Trường Đại học Tây Bắc đã tạo thành phong trào sâu rộng, thể hiện nét đẹp văn hoá trong cán bộ, đảng viên và cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên của Nhà trường. Ngay từ sáng sớm ngày mùng 17/2/2021 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức ra quân trồng cây xanh xung quanh Trường, với sự tham gia của Ban Chấp hành Đảng Bộ, do TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng bộ và NGƯT.TS. Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng đồng chủ trì, cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm của Nhà  trường.

Những năm qua, việc phát động trồng cây đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên được duy trì hiệu quả tại Trường Đại học Tây Bắc

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021, Đảng bộ Nhà trường đã luôn quan tâm sát sao đến vấn đề trồng cây và bảo vệ cây xanh môi trường trong khuôn viên Nhà trường, gắn việc tổ chức phát động và trồng cây nhân dịp Tết trồng cây và thành lập Đảng hàng năm với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Trường. Toàn Trường đã thực hiện trồng cây xung quanh Trường và trồng cây xanh tại dọc đường Chu Văn An nhánh 2 của Nhà trường cùng với kế hoạch của tỉnh Sơn La.

Quang cảnh đường Chu Văn An - Nhánh 2, Trường Đại học Tây Bắc

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, đặc biệt là Lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Tây Bắc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa  của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng, để cán bộ, đảng viên, học sinh  viên hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, bảo vệ, chăm sóc môi trường; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan UTB ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.

Share for UTB