Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 01/01/2021 của Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025; với mục tiêu công khai, dân chủ, thể hiện được ý chí, nguyện vọng, phát huy trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong Nhà trường trong việc sáng suốt lựa chọn nhân sự đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của công tác cán bộ, góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học Tây Bắc, buổi sáng ngày 14/01/2021, tại Hội trường A2, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ năm 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Sơn La có Đồng chí Nguyễn Xuân Lâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đoàn công tác; về phía Nhà trường có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc; Ban Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, phó bộ môn các ban chuyên môn; Tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn.

Để Hội nghị diễn ra theo trình tự và đầy đủ nội dung theo quy định, Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự thực hiện các công việc: TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường điều hành và chủ trì Hội nghị; Tổ thư ký Hội nghị ghi chép biên bản gồm đồng chí Đặng Văn Công - Thư ký Hội đồng Trường và đồng chí Nguyễn Thị Mỹ - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

Chương trình Hội nghị gồm 8 nội dung chính, trong đó các nội dung chủ yếu gồm: Thông qua các Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (do PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn thực hiện); Thông qua chủ trương, phương án nhân sự được lựa chọn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của Nhà trường (do TS. Đoàn Đức Lân - Chủ trì Hội nghị thực hiện); Tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, học tập, nhận xét và đánh giá của tập thể lãnh đạo Nhà trường về đồng chí Đinh Thanh Tâm, nhân sự được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng (do TS. Đặng Công Thức - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện); Đồng chí TS. Đinh Thanh Tâm trình bày báo cáo, nhận xét, đánh giá về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng và chương trình công tác nhiệm kỳ tiếp theo nếu được bổ nhiệm lại; Phần trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị (do TS. Đoàn Đức Lân - Chủ trì Hội nghị thực hiện); Lấy ý kiến bằng phiếu tín nhiệm (do PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn và tổ kiểm phiếu thực hiện).

Hội nghị đã thành công, tốt đẹp!

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị.

TS. Đặng Công Thức - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tóm tắt quá trình học tập, công tác của nhân sự Hiệu trưởng TS. Đinh Thanh Tâm.

TS. Đinh Thanh Tâm trình bày báo cáo, nhận xét, đánh giá về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng và chương trình công tác nhiệm kỳ tiếp theo nếu được bổ nhiệm lại.

Share for UTB