Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ và Kế hoạch số 849/KH-ĐHTB ngày 11/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về hội thảo trực tuyến với chuyên gia chương trình Aus4Skills về “Tăng cường và nhân rộng Phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực” đợt 4 năm 2020, vào hồi 15h00 ngày 26 tháng 10 năm 2020, Khoa Khoa học tự nhiên – Công nghệ tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và hòa nhập”.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, đây là dự án của Chính phủ Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam (Aus4Skills).

Mục đích của hội thảo nhằm báo cáo khái quát kết quả hoạt động của các giảng viên của Khoa tham gia các khóa tập huấn Aus4Skills là ILO 1, ILO 2, ILO 3. Tìm ra các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện giảng dạy tích cực và hòa nhập đồng thời nhân rộng triển khai việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và hòa nhập đến các giảng viên trong Khoa, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy tại Khoa và Nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Anh - Trưởng khoa Khoa học tự nhiên-Công nghệ - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học tại Trường Đại học Tây Bắc và mong rằng Hội thảo là tiền đề để nhân rộng phương pháp dạy học tích cực và hóa nhập tới toàn thể cán bộ giảng viên trong Khoa.

Hội thảo diễn ra với 3 nội dung chính:

Nội dung 1: Báo cáo các kết quả hoạt động của các nhóm ILO trong 4 giai đoạn tập huấn từ 11/2019 đến nay;

Nội dung 2: Thảo luận tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa KHTN-CN nói riêng và Trường Đại học Tây Bắc nói chung. Với nội dung này, các giảng viên sẽ trả lời các câu hỏi chủ đề bằng hình thức thảo luận theo định hướng của nhóm giảng viên ILO nguồn;

Nội dung 3: Hội thảo nghe ý kiến đóng góp từ các giảng viên tham gia và tổng kết hội thảo.

Không khí hội thảo diễn ra cởi mở và thân thiện, đúng tinh thần tích cực và hòa nhập. Các thầy cô giảng viên không phân biệt chuyên môn, tuổi tác, đều năng nổ tham gia thảo luận, tranh luận.

Mọi ý kiến của các thành viên tham gia Hội thảo đều được tôn trọng, sự cảm nhận mỗi người có khác nhau, nhưng kết quả chính mà Hội thảo thu được đó là: Khái niệm về phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập; những điểm mạnh, hạn chế của giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, học tập tại Khoa; các phương pháp đã, đang và sẽ thực hiện để khắc phục các hạn chế đó.

Kết luận hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Anh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên tham gia chương trình ILO và các nhóm tham gia hội thảo, thầy đề nghị các bộ môn, các giảng viên trong khoa nhân rộng phương pháp này một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nội dung của các học phần để giảng dạy cho sinh viên trong Khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ. Qua đó nâng cao năng lực cho mỗi giảng viên và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong khoa.

Sơn La, 11/11/2020.

Share for UTB