Thực hiện quyết định số 1369/QĐ-ĐHTB do Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc - Đinh Thanh Tâm đã ban hành, ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại văn phòng Khoa Khoa học xã hội, Hội đồng Khoa Khoa học xã hội đã thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ Khoá 8 (2019 - 2021).  

Mở đầu cuộc họp, PGS.TS. Bùi Thanh Hoa - Chủ tịch Hội đồng đã thông qua quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng có thêm 4 thành viên chuyên ngành ngữ văn, bao gồm: TS. Hà Thị Mai Thanh, TS. Trần Thị Lan Anh, TS. Phạm Thị Phương Huyền, TS. Ngô Thị Phượng. 

Ảnh 1: Các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng thông qua đề cương

Tại buổi họp, Hội đồng đã thông qua 6 đề cương luận văn của các học viên Cao học khoá 8 bao gồm: Nguyễn Việt Anh, Quàng Thu Hà, Mitthhiyaphone Anouphab, Siyaphat Kingkeo, Phompasak Sisouvanh, Panhyathong Therd. 

Về tiến trình buổi họp, theo trật tự sắp xếp trong quyết định thành lập, đầu tiên các học viên trình bày tóm tắt nội dung của đề cương. Phạm vi nội dung nghiên cứu của các học viên đa số đều xoay quanh mối quan hệ đối chiếu, so sánh ngôn ngữ Việt – Lào. Sau đó, các thành viên trong hội đồng đánh giá góp ý, nhận xét, chỉnh sửa tên đề tài, phạm vi nghiên cứu của đề cương, kết cấu các chương mục… 

Ảnh 2: Các học viên lớp Cao học Ngôn ngữ Việt Nam khoá 8 

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, cuộc họp thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ Khoá 8, chuyên ngành Ngôn ngữ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Kết quả đó sẽ được khẳng định trong dung lượng khoa học ở bản luận văn hoàn chỉnh của các học viên trong năm 2021.

Share for UTB