Thông báo về việc nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi chủng mới của virus Corona