Ngày 15/3/2021, Trường Đại học Tây Bắc đã tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có GS.TS.Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS. Hoàng Văn Thắng - Trưởng ban Khoa học đào tạo hợp tác Quốc tế, TS. Nguyễn Bá Triệu - Trưởng ban Tổ chức hành chính, TS. Đào ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ rừng, TS. Hà Văn Tiệp - Giám đốc Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Tây Bắc, TS. Nguyễn Minh Chí - Trưởng phòng Nghiên cứu chọn giống kháng bệnh; về phía Trường Đại học Tây Bắc, có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các phòng: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, KHCN&HTQT và một số giảng viên trong Khoa Nông - Lâm.

NGƯT.TS. - Đinh Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc - phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc - đã giới thiệu sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc trong 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Hiệu trưởng cảm ơn Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã giúp Nhà trường trong công tác đào tạo đội ngũ, đồng thời thể hiện sự mong muốn mối quan hệ hợp tác 2 bên sẽ luôn phát triển thuận lợi và đạt được những thành quả tốt đẹp.

GS.TS Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - đã phát biểu cảm ơn Trường Đại học Tây Bắc trong những năm qua đã giành tình cảm, sự hợp tác đáp ứng nhu cầu của 2 bên. GS.TS Võ Đại Hải khẳng định Viện có chức năng, nhiệm vụ  nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực thuộc chuyên ngành lâm nghiệp Việt Nam, ngoài ra Viện còn có nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ. Do đó, Viện có điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ Trường Đại học Tây Bắc trong việc lựa chọn, phối hợp thực hiện các đề tài NCKH, giảng dạy, viết giáo trình, sách chuyên khảo... Giáo sư mong muốn trong thời gian sắp tới, sự hợp tác giữa hai bên sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, đi vào thực chất, thúc đẩy các chương trình phối hợp, phát triển thế mạnh để hai bên cùng gặt hái những kết quả trong đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong những giai đoạn tiếp theo.

TS. Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên cũng tiếp tục trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác, với mục đích: Tạo sự liên kết chặt chẽ, lâu dài giữa hai cơ quan trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển lâm nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước. Hai bên thống nhất một số nội dung chính trong chương trình hợp tác:

Về Đào tạo đại học và sau đại học: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Tây Bắc sẽ phối hợp trong công tác tuyển sinh, cử giảng viên tham gia giảng dạy các học phần đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng bảo vệ đề cương, bảo vệ luận văn, luận án tiến sĩ.  Phối hợp biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học cho chuyên ngành Lâm nghiệp và các lĩnh vực khác.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ học viên, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc thực hiện các đề tài khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ khi học viên, giảng viên học tập, nghiên cứu tại Viện hoặc do các nhà khoa học của Viện hướng dẫn và hỗ trợ Trường Đại học Tây Bắc trong xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ.

Về Nghiên cứu khoa học: Viện và Trường, trên cơ sở nhu cầu và thống nhất của hai bên, hợp tác tổ chức đề xuất, tuyển chọn và thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp theo Luật Khoa học công nghệ, đảm bảo nguyên tắc cùng hợp tác, cùng có lợi. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề để hai bên trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm cập nhật thông tin vào tài liệu giảng dạy và chia sẻ thông tin với các bên liên quan. Phối hợp trong xuất bản các ấn phẩm, tài liệu công bố các kết quả nghiên cứu khoa học (sách, bài báo trong nước và quốc tế, kỷ yếu hội thảo...).

Hai bên tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp, chủ trì viết giáo trình,  sách chuyên khảo, sách tham khảo và hướng dẫn nghiên cứu phù hợp thuận lợi giữa hai bên. Viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường Đại học Tây Bắc nâng cao năng lực thực hành về kỹ thuật và quản lý một số thiết bị nghiên cứu hiện đại và chia sẻ các ấn phẩm, tạp chí đã xuất bản để Trường Đại học Tây Bắc nghiên cứu, tham khảo các vấn đề chuyên sâu...

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường - phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường - đánh giá cao mối quan hệ hợp tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường và Viện Khoa học Lâm nghiệp, thể hiện sự đồng tình, nhất trí quan điểm hợp tác, mong muốn hai bên cùng phát huy thế mạnh, sau ký kết hợp tác sẽ phát triển quy mô hiệu quả hơn trong các lĩnh vực lâm nghiệp không những cho các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam mà còn giúp cho sự phát triển hợp tác với các tỉnh Bắc Lào.

Buổi làm việc kết thúc thành công tốt đẹp, hai bên thống nhất giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng xây dựng kế hoạch chi tiết và đề xuất ký kết hợp đồng về các nội dung cụ thể trong hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với những nhiệm vụ được trao đổi, thống nhất, lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tây Bắc.

Lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học

Sơn La, 15/3/2021.

Share for UTB