Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế với tiêu đề “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh của ngôn ngữ học khu vực và ngôn ngữ học thế giới” (Hội thảo ngôn ngữ học quốc tế lần thứ IV – ICLV-2020). 

Đoàn Đại học Tây Bắc tham dự Hội thảo 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học khẳng định: “Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà ngôn ngữ học trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận những kết quả nghiên cứu những khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại…” 

Tham gia Hội thảo, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 143 báo cáo của các nhà nghiên cứu đang công tác tại các các cơ quan tổ chức trong cả nước như Viện Ngôn ngữ học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Văn hóa; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Trường Đại học Tây Bắc… và các học giả nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc, Canada… Hội thảo được tổ chức thành 5 tiểu ban (tương ứng với 5 hướng nghiên cứu): Ngôn ngữ học lí thuyết (26 tham luận); Ngôn ngữ - Văn hóa (32 tham luận); Ngôn ngữ học xã hội và liên ngành (26 tham luận); Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, phương ngữ và lịch sử tiếng Việt (26 tham luận); Ngôn ngữ học ứng dụng (33 tham luận). 

Đến dự Hội thảo, Trường Đại học Tây Bắc đã đóng góp 02 báo cáo. Báo cáo thứ nhất do ThS. Lê Văn Minh, ThS. Lò Ngọc Diệp, ThS. Hoàng Sơn Hà nghiên cứu với nhan đề “Giao lưu và bảo tồn ngôn ngữ của cộng đồng người Thái Đen ở Sơn La hiện nay”. Báo cáo thứ hai do TS. Điêu Thị Tú Uyên, ThS. Bùi Phương Thảo, ThS. Nguyễn Huyền Anh, ThS. Kiều Thanh Thảo nghiên cứu với nhan đề “Lỗi phát âm tiếng việt của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và biện pháp khắc phục”. Nội dung 02 báo cáo đều trao đổi thảo luận ở tiểu ban 4 - Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, phương ngữ và lịch sử tiếng Việt. 

Tại Tiểu ban, các nhà nghiên cứu trình bày tóm tắt tham luận, công bố những kết quả nghiên cứu mới. Các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận về một số vấn đề hiện nay như việc vận dụng các lý thuyết hiện đại vào giải quyết các vấn đề của ngôn ngữ, những phát hiện mới về đặc điểm tiếng Việt, của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số, qua đó góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của ngôn ngữ học thế giới.  

Hội thảo đã khép lại, các thành viên tham gia hội thảo đều nhận thấy rằng, ngôn ngữ Việt Nam giàu và đẹp, cần nhiều tâm sức để khai mở. Những ý kiến trao đổi góp phần định ra những hướng nghiên cứu mới về ngôn ngữ trong thời gian tới, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy, phát triển ngôn ngữ của đất nước.  

Share for UTB