Sáng ngày 02/4/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 với những nội dung trọng tâm như: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường trong Quý I/2021và những nhiệm vụ trong tâm trong Quý II/2021; thảo luận về các Tờ trình liên quan đến một số quy chế, quy định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của Trường. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viên Đa khoa Cuộc Sống, Giám đốc Ngân hàng An Bình Chi nhánh Sơn La; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng đến từ Trường Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), các thành viên khác của Hội đồng Trường và đại diện các đơn vị: Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra pháp chế, Phòng Kế toán - Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ.

Ông Đoàn Đức Lân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường trong Quý I/2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021. Đại diện các nhóm thẩm định báo cáo kết quả thẩm định các tờ trình của Hiệu trưởng về Danh mục vị trí việc làm; Quy định tuyển dụng viên chức; Quy chế tài chính; Kế hoạch tài chính năm 2021; Phương hướng tuyển sinh, mở ngành và liên kết đào tạo; Phương hướng khoa học công nghệ; Phương hướng hợp tác quốc tế; chỉnh sửa, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Các thành viên tham gia Hội nghị đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về các nội dung quan trọng nêu trên. Theo PGS. Nguyễn Văn Hồng: Nhà trường cần có giải pháp duy trì những mã ngành đã mở; tăng cường kiểm định chất lượng Nhà trường, đẩy mạnh kiểm định chất lượng các ngành đào tạo, chú trọng mở các ngành đào tạo mới có xu thế tích hợp, liên ngành; tăng cường hợp tác với các địa phương, xác định rõ các nội dung hợp tác cụ thể, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các địa phương. Theo Ông Nguyễn Văn Dũng: Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân sự để đáp ứng yêu cầu mở ngành mới, duy trì các ngành đào tạo hiện có của Trường; cần tăng cường xây dựng quan hệ với địa phương để thu hút nguồn tài chính cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; ký thỏa thuận với các địa phương, cơ sở đào tạo, thực hành để hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập.

 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Bệnh viên Đa khoa Cuộc Sống, Giám đốc Ngân hàng An Bình Chi nhánh Sơn La, phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng Trường và các ý kiến giải trình của đại diện các đơn vị tham mưu của Trường, Hội đồng Trường đã thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

  • Nhất trí với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Trường trong Quý I/2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2021. Giao Ban Giám hiệu chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ theo các kiến nghị, nghị quyết của Hội đồng Trường và kết luận, nghị quyết của Ban Thường vụ, Đảng ủy.
  • Nhất trí chủ trương thông qua Danh mục vị trí việc làm; Quy định tuyển dụng viên chức; Quy chế tài chính; Kế hoạch tài chính năm 2021; chỉnh sửa, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Phương hướng tuyển sinh, mở ngành, liên kết đào tạo năm 2021; Phương hướng Khoa học công nghệ và Phương hướng hợp tác quốc tế.
  • Giao Tập thể Lãnh đạo Trường làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản theo đúng quy định, sau đó Hội đồng Trường ra nghị quyết phê duyệt, ban hành./.
Share for UTB