Trong những năm gần đây, Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng chú ý, trong đó nổi bật là các hoạt động hợp tác với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills).

Ngày 27/11/2020 tại Hội trường A2 Trường Đại học Tây Bắc, Chương trình Aus4Skills đã phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác. Hội nghị là dịp để đánh giá những tác động của các hoạt động đã triển khai tại Trường Đại học Tây Bắc từ năm 2017 đến 2020.

Tham gia Hội nghị có đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: Ông Brendon Brooker - Bí thư thứ hai và Bà Tôn Nữ Huệ Chi - Quản lý chương trình cấp cao; Đại diện Chương trình Aus4Skills: Ông Michael Sadlon - Giám đốc chương trình, Bà Đặng Tuyết Anh - Quản lý hợp phần QUNIS (Nâng cao năng lực các trường đại học miền núi phía Bắc của Aus4Skills) cùng các cán bộ của chương trình; Đại diện các sở, ban ngành tỉnh Sơn La: Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm Nghiệp Tây Bắc, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Tây Bắc; Các cơ quan truyền thông; Đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn và hơn 160 CBGV là đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các cựu học viên các khóa học của Aus4Skills; Những CBGV, sinh viên quan tâm.

NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, TS. Đinh Thanh Tâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chương trình Aus4Skills đối với sự phát triển của Nhà trường khi hỗ trợ hàng loạt những vấn đề then chốt của trường đại học như: nâng cao năng lực cho các lãnh đạo và CBGV về các lĩnh vực, hỗ trợ điều chỉnh và thực hiện Kế hoạch chiến lược, phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng,…Các hoạt động không chỉ nâng cao năng lực của Nhà trường mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và cầu nối văn hóa giữa Trường Đại học Tây Bắc và Australia.

Trong Hội nghị, Ông Brendon Brooker - Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam trân trọng những thành quả mà Trường Đại học Tây Bắc đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện hiệu quả các hoạt động với Chương trình Aus4Skills. Những kết quả không những thể hiện sự nỗ lực của Nhà trường mà còn cho thấy sự tài trợ có hiệu quả và bền vững của Chính phủ Úc tại Việt Nam.

Ông Brendon Brooker - Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Để có cái nhìn tổng quan về những hoạt động của Chương trình Aus4Skills đã triển khai ThS. Bùi Thị Hoa Mận – Điều phối viên Chương trình đã trình bày báo cáo tổng hợp tất cả các hoạt động của Aus4Skills, trong đó đã có hơn 400 lượt tham gia (147 CBGV) vào các khóa học ngắn hạn, hỗ trợ kỹ thuật của Aus4Skills tại Trường Đại học Tây Bắc, hơn 500 lượt CBGV được tham gia các hội thảo, tập huấn nhân rộng, hơn 10.000 lượt sinh viên hưởng lợi từ các dự án hành động đã triển khai. Ngoài ra, Chương trình Aus4Skills cũng đã hỗ trợ, kết nối để CBGV Nhà trường được nâng cao năng lực ngoại ngữ thông qua việc mời tình nguyện viên – bà Caron Menashe giảng dạy tiếng Anh cho hơn 60 CBGV, kết nối với Tổ chức Giáo dục Úc (QTS) cấp học bổng học tiếng Anh online 70-85% cho gần 70 CBGV,…

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về các lĩnh vực quan trọng của Nhà trường được Aus4Skills hỗ trợ. Về chủ đề quản trị, lãnh đạo và quản lý, TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng đã trình bày những kết quả như: 34 lãnh đạo Trường và cán bộ nguồn của Nhà trường được nâng cao năng lực về quản trị, lãnh đạo và quản lý thông qua các khóa học bổng ngắn hạn của Aus4Skills; 100% lãnh đạo Trường (Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm) cũng được nâng cao năng lực này thông qua các hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật của Aus4Skills. Những hỗ trợ của Aus4Skills đã góp phần tạo nên những thay đổi về chính sách và thực hành của Nhà trường như: Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030 được điều chỉnh, chú trọng yếu tố kết nối với doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng và bình đẳng giới; 06 Kế hoạch chiến lược thành phần được xây dựng, chú trọng vào mọi khía cạnh hoạt động của nhà trường; Xác định tự chủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường; Xây dựng môi trường làm việc kiến tạo,… TS. Đinh Thanh Tâm cũng nhấn mạnh những hỗ trợ của Aus4Skills đã thúc đẩy sự thay đổi toàn diện của Nhà trường, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo và CBGV Trường Đại học Tây Bắc, điều này sẽ là động lực to lớn tạo nên sự đoàn kết, quyết tâm từng bước hướng tới tự chủ của Trường đại học.


NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

TS. Đỗ Hồng Đức – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo về Đổi mới Chương trình và phương pháp giảng dạy, một trong những mảng cốt lõi của một trường đại học. Báo cáo cho thấy, sau khi tham gia các khóa học ngắn hạn của Aus4Skills tại trợ tại Úc (08 lãnh đạo các đơn vị), Trường Đại học Tây Bắc đã thay đổi một số những chính sách và thực hành có liên quan như:

 • Quy định sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy được ban hành;
 • Quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đại học được ban hành;
 • 21 chương trình được sửa đổi, 04 chương trình mới được xây dựng.
 • Các chương trình đào tạo được đánh giá đã gắn với thực tế hơn, tăng thời lượng thực hành, thực tập, rèn nghề tại doanh nghiệp…

Đặc biệt Nhà trường đã quan tâm tới giáo dục hòa nhập, đặc biệt tới sinh viên dân tộc, sinh viên nữ, sinh viên khuyết tật, sinh viên học bằng ngôn ngữ thứ hai. Thay đổi hình thức tổ chức dạy và học để tạo không gian mở, không gian an toàn cho người học. Nhà trường đang xây dựng chiến lược áp dụng phương pháp dạy và học tích cực và hòa nhập trên toàn trường và một số trường học trong địa bàn tỉnh Sơn La. TS. Đỗ Hồng Đức cũng khẳng định, sự hỗ trợ hiệu quả của Chương trình Aus4Skills góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

TS. Đỗ Hồng Đức – Trưởng phòng Đào tạo trình bày báo cáo tại Hội nghị

ThS. Phạm Minh Thông – Trưởng phòng BĐCL và Thanh tra Pháp chế trình bày báo cáo về nội dung Tăng cường Bảo đảm Chất lượng tại Trường Đại học Tây Bắc, trong đó khẳng định những hỗ trợ của Aus4Skills đã góp phần thúc đẩy công tác bảo đảm chất lượng thông qua một số những những thay đổi như:

 • Cán bộ, giảng viên có nhận thức chung về phát triển chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn đầu ra thông qua tập huấn và triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo;
 • Hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ theo mô hình AUN-QA đã được thiết lập, có cấu trúc, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng:
  • Đã thiết lập mạng lưới nhân sự của Hệ thống Bảo đảm chất lượng nội bộ gồm 75 người. Hiệu trưởng và toàn bộ trưởng các đơn vị là thành viên của Mạng lưới (Quyết định số 202/QĐ-ĐHTB ngày 10/03/2020);
  • Kế hoạch quản lý thông tin bảo đảm chất lượng nội bộ được xây dựng và triển khai thực hiện, phục vụ cho các quá trình ra quyết định (Quyết định số 1409/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2019.
 • Các quy trình, thủ tục đảm bảo chất lượng thiết yếu đã được thiết lập:
  • Quy định tổ chức hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học và giảng viên về chương trình đào tạo (QĐ số 1406/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2019);
  • Quy định tổ chức hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (QĐ số 1407/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2019);
  • Quy định tổ chức hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của cựu người học về về tình hình việc làm và nhu cầu học tập bậc cao hơn (QĐ số 1408/QĐ-ĐHTB ngày 19/12/2019);
  • Quy định tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ giảng viên và người học về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của các phòng, ban, trung tâm thuộc Trường (QĐ số 756/QĐ-ĐHTB ngày 26/08/2020);
 • Nhà trường có Sổ tay bảo đảm chất lượng, là cuốn cẩm nang dày trên 700 trang, có đầy đủ thông tin thiết yếu bảo đảm chất lượng nội bộ;
 • Vai trò của công tác Bảo đảm chất lượng nội bộ được nhận thức đầy đủ, được tập thể lãnh đạo Trường quan tâm đặc biệt; được cán bộ, giảng viên và sinh viên đồng tình ủng hộ;
 • Văn hóa chất lượng trong Trường được hình thành. Chu trình P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) trong bảo đảm chất lượng đã được chú trọng thực hiện.

ThS. Phạm Minh Thông – Trưởng phòng BĐCL và TTPC trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe những kết quả về lĩnh vực Bình đẳng giới của ThS. Đèo Thị Thủy, giảng viên Khoa Cơ Sở, cựu học viên khóa Hành trình lãnh đạo nữ của Aus4Skills. Báo cáo đã chỉ ra những thay đổi của Nhà trường trong về vấn đề Bình đẳng giới như:

 • 30% thành viên BCH Đảng uỷ là nữ; Đưa nội dung Bình đẳng giới vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (2020);
 • 40% các trưởng đơn vị trực thuộc trường là nữ;
 • Lãnh đạo ghi nhận và khuyến khích kết quả hoạt động giới của nhân viên, tạo điều kiện tham gia và thực hiện dự án giới,…
 • Lồng ghép nội dung giới trong giảng dạy;
 • Có nguồn chuyên gia BĐG: cử cán bộ tham gia khóa học Hành trình lãnh đạo nữ và các khóa đào tạo Bình đẳng giới khác,…

Một trong những phần quan trọng của Hội nghị là nội dung Tọa đàm, diễn ra trong không khí vô cùng cởi mở, tọa đàm đã nhận được rất nhiều những câu hỏi, ý kiến trao đổi liên quan đến các nội dung báo cáo, phần lớn tập trung vào ý kiến làm sao để đảm bảo tính bền vững của Chương trình, làm sao để duy trì và phát triển có hiệu quả những kết quả Nhà trường đã đạt được về các lĩnh vực dưới sự hỗ trợ của Aus4Skills. Trong tọa đàm, các lãnh đạo Trường đã trả lời và chia sẻ thẳng thắn những mong muốn, những chính sách mà Nhà trường sẽ dự định triển khai,… Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới diễn biến phức tạp nên các chuyên gia Úc đã từng làm việc với Nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các CBGV Nhà trường thông qua các video được ghi trước và phát tại Hội nghị.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Micheal Sadlon – Giám đốc Chương trình Aus4Skills cảm ơn Trường Đại học Tây Bắc đã rất nỗ lực cùng thực hiện thành công những mục tiêu của chương trình hợp tác giữa Aus4Skills và Nhà trường. Ông Micheal cũng khẳng định với số lượng lớn những cựu học viên tại trường sẽ là cầu nối quan trọng để Nhà trường tiếp tục kêu gọi những sự hỗ trợ khác về tài chính và chuyên môn đối với những nội dung mà Nhà trường mong muốn thực hiện. Sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Skills có thể kết thúc tại thời điểm này nhưng sự hỗ trợ của Chính phủ Úc dành cho Việt Nam thì còn kéo dài, do vậy Nhà trường cần phát huy tối đa năng lực của các cựu sinh viên Úc trong việc kêu gọi tài trợ nhằm đảm bảo tính bền vững của Chương trình.

Ông Micheal Sadlon – Giám đốc Chương trình Aus4Skills phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân - Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận. Thay mặt Nhà trường, TS. Lân gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Australia, Đại sứ quán Australia, Chương trình Aus4Skills, các chuyên gia Úc… đã phối hợp hiệu quả với Nhà trường trong triển khai, thực hiện các hoạt động về các lĩnh vực: lãnh đạo, quản trị điều hành, bảo đảm chất lượng, phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng giới, phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học Australia và cải thiện năng lực tiếng Anh của CBGV Nhà trường. TS. Đoàn Đức Lân cũng gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh Tây Bắc, mong rằng sự hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục phát triển thu được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa, giúp Trường Đại học Tây Bắc thực hiện tốt hơn nữa sứ mạng của mình trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, phát triển cộng đồng. TS. Đoàn Đức Lân mong rằng Hội nghị tổng kết Chương trình Aus4Skills là mở đầu cho một sự hợp tác mới, một chặng đường mới. Thay mặt Nhà trường, TS. Đoàn Đức Lân gửi lời cảm ơn tới sự cố gắng của đội ngũ CBGV của Nhà trường trong thời gian qua đã đóng góp cho sự thành công của Chương trình, đặc biệt là các thành viên trong Ban Điều phối Aus4Skills tại Trường Đại học Tây Bắc.

TS. Đoàn Đức Lân – Chủ tịch Hội đồng trường kết luận Hội nghị

Bên lề Hội nghị còn diễn ra hoạt động trưng bày các sản phẩm là kết quả sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Skills với Trường Đại học Tây Bắc. Khu trưng bày được chia thành 3 khu về các lĩnh vực chủ đạo: Quản trị, quản lý, lãnh đạo và bảo đảm chất lượng trường đại học; Phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy; Bình đẳng giới.

Có thể nói, Chương trình Aus4Skills đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế của Nhà trường trong tương lai.

Toàn cảnh hội nghị Tổng kết hợp tác giữa Chương trình Aus4Skills và Trường Đại học Tây Bắc

Không gian trưng bày các sản phẩm là kết quả của các hoạt động đã triển khai

Các đại biểu thăm quan triển lãm

Các đại biểu thăm quan triển lãm

Các đại biểu thăm quan triển lãm

Các đại biểu thăm quan triển lãm mô hình dạy học tích cực hòa nhập

Chương trình Aus4Skills chụp ảnh lưu niệm với các đại diện lãnh đạo Trường

Chương trình văn nghệ mang đậm màu sắc Tây Bắc tại Hội nghị

Share for UTB