Tin tức hoạt động

Ngày 18/3/2024, tại Hội trường Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh tra Bộ CHQS tỉnh đã công bố Quyết định số 1249/QĐ-BCH ngày 08/3/2024 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La về thanh tra việc thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở Bộ ngành Trung ương, địa phương đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc năm 2024.

Tham dự buổi công bố có các đồng chí là thành viên Đoàn Thanh tra của Bộ CHQS Tỉnh. Đồng chí Thượng tá Hoàng Sông - Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn - chủ trì Hội nghị. Về phía Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Tây Bắc có đồng chí Kiều Tiến Lương - Chính trị viên phó, đồng chí Dương Xuân Lượng - Phó Chỉ huy trưởng tham dự Hội nghị. Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Hoàng Sông - Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh công bố quyết định thanh tra, thông qua lịch làm việc và nhấn mạnh: Việc thanh tra là hoạt động thường xuyên để tăng cường công tác quốc phòng trong thời gian tới, đồng thời giúp nâng cao nhận thức đầy đủ hơn các quy định của pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La là khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Tiếp đó, ngày 20/3/2024, tại Trường Đại học Tây Bắc, Đoàn Thanh tra của Bộ CHQS Tỉnh do đồng chí Thượng tá Hoàng Sông - Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành các nội dung thanh tra theo kế hoạch. Làm việc với Đoàn Thanh tra có: TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên; TS. Đỗ Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường; TS. Dương Xuân Lượng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Trường cùng các chiến sĩ trung đội tự vệ.

Thượng tá Hoàng Sông - Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị

Các nội dung thanh tra gồm: Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng tại cơ quan (Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch...); Kết quả xây dựng, triển khai kế hoạch, nề nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự về xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ theo chức năng, nhiệm vụ; Tổ chức thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sắp xếp cán bộ làm công tác quốc phòng ở cơ quan theo quy định của pháp luật; Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo Luật Giáo dục quốc phòng an ninh; Hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự, hoạt động sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; Lập, chấp hành, quyết toán ngân sách đảm bảo cho công tác quốc phòng hàng năm theo Luật Ngân sách; Kiểm tra nhận thức về quốc phòng đối với các chiến sĩ tự vệ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Đỗ Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường phát biểu tại Hội nghị

Đoàn Thanh tra tiến hành làm việc

TS. Dương Xuân Lượng - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự báo cáo Đoàn thanh tra các văn bản liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng

Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra

Kiểm tra nhận thức về quốc phòng đối với các chiến sĩ tự vệ

Kiểm tra vũ khí, trang bị

Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Tây Bắc và các chiến sĩ trung đội tự vệ

Share for UTB