Tin tức hoạt động

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 20/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng ủy, chiều ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị chuyên đề phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có: TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn – Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, chi ủy các chi bộ, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thư ký Hội Sinh viên, trưởng, phó các đơn vị thuộc trường, trưởng, phó các bộ môn.

Ảnh 1. TS. Đoàn Đức Lân phát biểu khai mạc.

Khai mạc Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân đã nêu lý do tổ chức Hội nghị; nhìn nhận về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên, cán bộ. Nội dung được ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của Đảng uỷ Trường là nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên cán bộ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Hội nghị đợt này có 6 chuyên đề gồm chủ trương, đường lối của Đảng; yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ nhằm đáp ứng tầm nhìn trong chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030, 2045…; hiện trạng, nhu cầu, quy mô đội ngũ giảng viên cán bộ thời kỳ này và thời kỳ tiếp theo; nhu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị, quản lý; nhu cầu về bồi dưỡng lý luận chính trị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ngoại ngữ.

Sau phần khai mạc, Hội nghị được nghe các báo cáo chuyên đề theo tuần tự được Ban tổ chức phân công.

Chuyên đề 1. Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực do đồng chí Cao Đình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ KHSK-NCCG, Giám đốc Trung tâm NCKH&CGCN báo cáo.

Ảnh 2. PGS.TS. Cao Đình Sơn báo cáo chuyên đề 1.

Chuyên đề 2. Yêu cầu về đội ngũ giảng viên, cán bộ để đáp ứng được tầm nhìn trong chiến lược phát triển Nhà trường do đồng chí Phạm Minh Thông - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng BĐCL&TTPC báo cáo.

Ảnh 3. ThS. Phạm Minh Thông báo cáo chuyên đề 2.

Chuyên đề 3. Hiện trạng và nhu cầu phát triển quy mô đội ngũ giảng viên cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 do đồng chí Vũ Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ TC-HC-KT, Trưởng phòng TC-HC báo cáo.

Ảnh 4. TS. Vũ Mạnh Cường báo cáo chuyên đề 3.

Chuyên đề 4. Nhu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và quản lý, điều hành của giảng viên cán bộ giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 do đồng chí Đặng Văn Công - Chi ủy viên Chi bộ TC-HC-KT, Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký Hội đồng trường báo cáo.

Ảnh 5. ThS. Đặng Văn Công báo cáo chuyên đề 4.

Chuyên đề 5. Nhu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị của giảng viên cán bộ 2023 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 do đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KHCN&HTQT, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy báo cáo.

Chuyên đề 6. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và sử dụng ngoại ngữ cho giảng viên cán bộ do đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Phó Trưởng phòng BĐCL&TTPC báo cáo.

Kết luận Hội nghị, TS. Đoàn Đức Lân đã có ý kiến chỉ đạo, đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu thêm đầy đủ, chính xác. Điểm chung là các báo cáo tham luận đều chú trọng rà soát, nghiên cứu, cập nhật nhu cầu về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nhu cầu về bồi dưỡng lý luận chính trị, quản trị quản lý … bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, lãnh đạo, giảng dạy, nghiên cứu, nâng ngạch viên chức hoặc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế … Và, quan trọng nhất là phải xây dựng và thực hiện được kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ của từng giai đoạn. Việc xây dựng kế hoạch của chúng ta hiện nay đang thực hiện bài bản theo các bước từ cơ sở đi lên, dựa trên nhu cầu thực tế, tuy nhiên cần có mục tiêu cụ thể dựa trên các chỉ tiêu cụ thể từ đó có hệ thống giải pháp để triển khai thực hiện sao cho hoàn thành chỉ tiêu. Căn cứ các văn bản, nghị định của cấp trên để chúng ta ban hành các quy chế, quy định, thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ các đồng chí tham gia đào tạo, bồi dưỡng; tìm cách huy động các nguồn lực để hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên từ các nguồn lực trong và ngoài nước dựa trên cơ sở các đối tác, chương trình mà Nhà trường đã ký kết, hợp tác.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Share for UTB