Tin tức hoạt động

Vào hồi 8h00 ngày 12/11/2022, tại Hội trường lớn Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2022 - 2023. Hội nghị là dịp để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động toàn trường trong việc đánh giá kết quả hoạt động của năm trước và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm tới với tinh thần xây dựng, đề cao tính dân chủ trên cơ sở chia sẻ thông tin giữa một bên là người đứng đầu cơ quan đơn vị và một bên là tổ chức công đoàn - tổ chức chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tham dự Hội nghị có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn trường, lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận; Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên cùng 195 đại biểu được bầu từ Hội nghị các đơn vị, các nhà giáo được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022; các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 và các đồng chí được Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc tặng giấy khen.

Để điều hành chương trình Hội nghị, Ban Tổ chức đã đề nghị Hội nghị bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Hội nghị. Ban Tổ chức dự kiến Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 3 đồng chí:

  1. NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng;
  2. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó hiệu trưởng;
  3. Nguyễn Thị Phương Thảo - Giảng viên Khoa Kinh tế đại diện cho các nhà giáo, người lao động trong toàn trường.

Đoàn Thư ký Hội nghị gồm 02 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Thu Lan - Chuyên viên Văn phòng Công đoàn;
  2. Đồng chí Nguyễn Kim Oanh - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

Tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị đều biểu quyết nhất trí 100% với thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đã nêu tên. Ban Tổ chức đã mời Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký lên làm việc điều hành các nội dung của chương trình Hội nghị.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Đoàn Chủ tịch đã nêu lên những luận điểm, luận cứ của các cấp, các ngành, nêu lên những khó khăn, thử thách và những cơ hội đối với Nhà trường. Tiếp đến, đồng chí thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và Kế hoạch năm học 2022 - 2023.

Tiếp theo, Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021 - 2022 do TS. Đoàn Đức Lân - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày.

TS. Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thông qua các quyết định khen thưởng các đồng chí, cán bộ, giảng viên đạt thành tích trong năm học: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giấy khen của Hiệu trưởng và khen thưởng đột xuất.

Sau công tác khen thưởng, Hội nghị được nghe báo cáo công khai việc thu, chi thanh quyết toán kinh phí trong năm học 2021 - 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Mai Hồng - Phó Phòng Kế toán - Tài chính thông qua; Báo cáo tổng hợp những thay đổi trong Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường do TS. Vũ Mạnh Cường thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2021 - 2022 và chương trình công tác năm học 2022 - 2023 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị cán bộ công chức viên chức của các đơn vị do PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở thực hiện.

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp cho các văn bản, báo cáo, đề xuất và các ý kiến kiến nghị khác; Đại diện các phòng, ban lên giải trình ý kiến của các đơn vị. Tiếp đến là công tác bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thông qua Nội dung và ký kết Giao ước thi đua năm học 2022 - 2023.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Kim Oanh thay mặt Đoàn Thư ký lên thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đoàn Chủ tịch ký kết, bàn giao Nghị quyết Hội nghị.

Sau gần 5 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công, tốt đẹp. Những thành tích trong năm học vừa qua đánh dấu nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên trong toàn trường. Thành quả ấy sẽ là bệ phóng để Nhà trường tiếp tục vững bước đi lên trong năm học mới 2022 -2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 1. NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ảnh 2. TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng trường.

Ảnh 3. TS. Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thông qua các quyết định khen thưởng.

Ảnh 4. ThS. Nguyễn Thị Mai Hồng - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính thông qua Báo cáo công khai việc thu chi, thanh quyết toán kinh phí năm học 2021-2022.

Ảnh 5. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị của các đơn vị.

Ảnh 6. Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt Hội nghị.

Ảnh 7. Đồng chí Nguyễn Kim Oanh - Đại diện Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Ảnh 8, 9. Đại diện chính quyền và Công đoàn ký kết, bàn giao Nghị quyết Hội nghị.

Share for UTB