Tin tức hoạt động

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường A2, Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

TS. Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chuyển trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có TS Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. NGƯT Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Cơ sở, BCH các Công đoàn Bộ phận và các các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau một năm thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, phát biểu đánh giá tại Hội nghị, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Triệu Sơn đã nhấn mạnh những kết quả đạt được về công tác chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Bộ Chính trị về công tác nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và tôn vinh nữ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn đối với công tác vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động, vận dụng các giải pháp hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Đoàn Đức Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã biểu dương những thành tích đạt dược của Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy thành tích đạt được, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh đặc thù của Công đoàn ngành, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, tạo đột phá trong các chương trình, hoạt động hướng tới chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ đoàn viên, thực hiện dân chủ trường học.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận về các biện pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; phấn đấu mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tận tâm với nghề, tận tâm với người học, xây dựng lối sống văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Tây Bắc đã chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Bắc và trao khen thưởng, tôn vinh cho 120 cá nhân và tập thể tiêu biểu trong phong trào thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và tôn vinh nữ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020.

Phát huy thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022, toàn thể Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục khơi dậy lòng tự hào và niềm tin của cán bộ, nhà giáo, người lao động đối với công đoàn ngành Giáo dục, góp phần tạo sự đồng thuận để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc; tạo không khí thi đua phấn khởi, động viên khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

Đ/c Trần Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, Ủy viên BTV Công đoàn cơ sở trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

Share for UTB