Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-BCH ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2021 của Trung đội tự vệ sung máy phòng không 14,5mm Trường Đại học Tây Bắc - Cục thuế tỉnh Sơn La, được sự nhất trí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục thuế tỉnh Sơn La, sáng ngày 19/4/2021, tại Hội trường A2 - Trường Đại học Tây Bắc, trung đội tự vệ của hai đơn vị đã khai mạc “Huấn luyện Tự vệ” năm 2021.

 

Các chiến sĩ Trung đội Tự vệ 14,5mm Trường Đại học Tây Bắc tham dự buổi khai mạc

Tới dự khai mạc, về Trường Đại học Tây Bắc có TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Về Cục thuế tỉnh Sơn La có đồng chí Trần Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh tham dự khai mạc. Đặc biệt, 60 chiến sĩ của hai trung đội tự vệ cũng có mặt đông đủ tham gia khai mạc huấn luyện năm 2021.

Tham dự huấn luyện năm 2021, các chiến sĩ sẽ được giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức đúng đắn về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định đúng đối tượng, đối tác và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhịêm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; thành thạo kỹ, chiến thuật chiến đấu Dân quân Tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, niềm tin; ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ được giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, văn hóa, quân sự và pháp luật; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khai mạc huấn luyện:

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng được thể hiện bởi các chiến sĩ

 

Đ/c Dương Xuân Lượng - Trung đội trưởng Trung đội Tự vệ Trường Đại học Tây Bắc thông qua kế hoạch huấn luyện

 

PGS.TS Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Trường Đại học Tây Bắc phát động thi đua

 

TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Chính trị viên trưởng lên lớp nội dung Giáo dục chính trị, pháp luật

 

Các chiến sĩ Trung đội Tự vệ Cục thuế tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm

Share for UTB