Với mong muốn trao quyền cho cựu sinh viên tham gia vào nỗ lực củng cố và duy trì mạng lưới cựu sinh viên Australia tại Việt Nam một cách bền vững, Aus4Skills xin kính mời các anh chị cựu sinh viên đăng ký nguyện vọng trở thành Co-Convenor cho một trong 6 Nhóm chuyên môn sau:

Sáu Nhóm chuyên môn được mở ra với mục đích tăng cường sự kết nối giữa các cựu sinh viên Australia tại Việt Nam đã và đang làm việc trong những ngành nghề này. Các Nhóm chuyên môn là nơi các cựu sinh viên có thể chia sẻ các hoạt động, tin tức, thành tựu của mình cho các đồng nghiệp và những thành viên nhóm quan tâm tới các ngành nghề này.

Giờ đây, khi đăng ký trở thành Co-Convenor của các Nhóm chuyên môn, anh chị sẽ có cơ hội đóng góp lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động cựu sinh cho mỗi Nhóm chuyên môn trong nhiệm kỳ 1 năm, với khả năng được kéo dài thêm 1 năm nữa vào cuối nhiệm kỳ.

Vị trí Co-Convenor cũng sẽ giúp anh chị mở rộng các mối quan hệ chuyên môn, trau dồi các kỹ năng chuyện nghiệp, kinh nghiệm lãnh đạo, và góp phần xây dựng, duy trì mạng lưới cựu sinh viên.

Share for UTB