DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN:

1. Xét tuyển căn cứ vào Kết quả học tập tại trường THPT: Tại đây

2. Xét tuyển căn cứ vào Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Tại đây

 

Share for UTB