Tải mẫu đơn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT: Tại đây

Tải mẫu đơn xét tuyển bằng kết quả học tập tại trường THPT: Tại đây

 

Share for UTB