Cựu sinh viên

Lòng nhiệt thành và tình yêu con trẻ là động lực để cô giáo Lò Thị Thầm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên gần 6 năm qua. Mặc cho những khó khăn vất vả, cô vẫn cần mẫn mang con chữ tới con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Share for UTB