1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo người học sau khi ra trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của nhà nước; có sức khỏe tốt để làm việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp; có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và Lữ hành trong nước và quốc tế.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Người học sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau để làm những công việc liên quan đến dịch vụ du lịch và lữ hành, khách sạn, nhà hàng. Chẳng hạn như hướng dẫn viên, thuyết trình viên ở các khu di tích, lịch sử, văn hóa; thiết kế các chương trình du lịch trong các cơ sở kinh doanh du lịch, lập kế hoạch kinh doanh, điều hành chương trình du lịch; quản lý nhà nước về du lịch; tự khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; lễ tân; nhân viên kinh doanh; quản lý kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn,...

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1 Chuẩn kiến thức

  • Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

3.2 Chuẩn kỹ năng

  • Kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn: vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành dịch vụ du lịch và lữ hành trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
  • Kỹ năng bổ trợ chuyên môn: có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành dịch vụ du lịch và lữ hành; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, kỹ năng tìm kiếm chọn lọc thông tin trên mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội để kết nối và truyền thông trong ngành du lịch.
  • Kỹ năng tương tác: có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tự tin; kỹ năng viết cho các đối tượng khác nhau; kỹ năng thuyết trình đối với khách khàng, đối tác và đồng nghiệp; kỹ năng lãnh đạo, tạo ảnh hưởng đến cộng đồng và đối tác trong cùng lĩnh vực; kỹ năng kết nối và tạo dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng và các doanh nghiệp trong ngành du lịch và khách sạn.
  • Kỹ năng tự khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: có kỹ năng tư duy đổi mới sáng tạo để tự khởi sự doanh nghiệp hoặc một dự án kinh doanh, biết sử dụng thành thạo các công cụ đổi mới sáng tạo, cách xây dựng một mô hình kinh doanh có yếu tố đổi mới sáng tạo, vận dụng khoa học công nghệ trong kinh doanh hoặc thay đổi quy trình kinh doanh để tạo ra những giá trị gia tăng mới trong lĩnh vực du lịch.
  • Kỹ năng tự học: có kỹ năng tự học tập suốt đời trong quá trình làm việc độc lập và làm việc nhóm; tự học theo hình thức tập trung hoặc từ xa, online; tự học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, kỹ năng tin học và ngoại ngữ; nhận thức được các vấn đề về văn hóa, dân tộc trong các hoạt động kinh tế, kinh doanh, du lịch.

3.3 Phẩm chất đạo đức

  • Có tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực, yêu thích lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành, chủ động sáng tạo trong học tập và giải quyết các công việc trong thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường, có cống hiến trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; có tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, nhiệt tình và hòa đồng; có hành vi giao tiếp, ứng xử theo đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn nghề du lịch và theo Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

3.4 Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

  • Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ du lịch thông thường và một số vấn đề phức tạp; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Share for UTB