Trong 02 ngày thứ 7 và chủ nhật (06 - 07/11/2021) Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 cho hơn 700 sinh viên K62 ĐH, CĐ hệ chính quy.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp sinh viên hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục - Đào tạo nói chung và các quy chế, quy định của Nhà trường nói riêng; trang bị đầy đủ, kịp thời cho HSSV một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện tu dưỡng tại Nhà trường...

Đến dự Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 có NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022. Tham dự Chương trình còn có: Lãnh đạo các phòng, ban, khoa; các thầy cô giáo là Báo cáo viên; các chuyên viên Phòng CTCT-QLNH, trợ lý các khoa; Đặc biệt, là sự có mặt của 749 sinh viên K62 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đợt 1 năm học 2021 - 2022.

Phát biểu khai mạc tại Chương trình, NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn nhấn mạnh: Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” là hoạt động thường niên của Trường Đại học Tây Bắc, được tổ chức vào đầu mỗi năm học, để “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 được tổ chức theo tinh thần nội dung của Công văn số 3180/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ GD&ĐT, đề nghị Ban Chỉ đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Chương trình, Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành; các báo cáo viên phải thực hiện lên lớp theo đúng nội dung, thời gian được phê duyệt; thực hiện trao đổi, giải đáp những thắc mắc của HSSV một cách thẳng thắn để “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 thật sự mang lại giá trị, bổ ích và lý thú đối với sinh viên trong quá trình học tập.

“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 được diễn ra trong 2 ngày, với các nội dung về chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng trong quá trình học tập, tu dưỡng tại Trường Đại học Tây Bắc; các Quy chế, quy định về công tác đào tạo; quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; các quy định về khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên trong đảm bảo chất lượng đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ người học; Quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên, công tác hỗ trợ người học; Quy định về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động của các Câu lạc bộ trong Nhà trường; Quy định về hoạt động Đoàn, Hội trong Nhà trường, các nội dung về công tác an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, biển đảo và chiến lựơc biển của Việt Nam; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác thông tin tư liệu, học liệu phục vụ sinh viên; Quy định về công tác quản lý sinh viên nội trú và các hoạt động trong khu Nội trú…phong phong phú, sôi nổi, đúng mục đích, đã thật sự mang lại giá trị, bổ ích và thiết thực cho sinh viên đầu khóa học.

Với sự chuẩn bị tốt của Ban Tổ chức; sự nhiệt tình, trách nhiệm của Báo cáo viên; sự chăm chỉ, nỗ lực thực hiện nghiêm túc của sinh viên, Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022 đã thành công tốt đẹp, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang nhiều ý nghĩa thiết thực; giúp học sinh viên có thêm kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động bước vào năm học 2021 - 2022 với tinh thần phấn khởi, phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện tốt tại mái Trường Đại học Tây Bắc.

Kết thúc Chương trình học, 100% sinh viên đã thực hiện viết bài thu hoạch theo đúng quy định của“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

Hình ảnh diễn ra tại Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022:

NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường phát biểu Khai mạc tại Chương trình

TS. Dường Văn Mạnh, Trưởng Phòng CTCT-QLNH quán triệt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; các quy định pháp luật liên quan tới HSSV, Lịch sử truyền thống Nhà trường

ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng ĐBCL & TTPC Quán triệt, Phổ biến các Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; các quy định về khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên trong đảm bảo chất lượng đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ người học.

TS. Đỗ Hồng Đức phổ biến về Quy chế, quy định về công tác đào tạo và Kế hoạch đào tạo toàn khóa

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Đoàn trường phổ biến Quy định về hoạt động Đoàn, Hội trong Nhà trường, các nội dung về chủ quyền biên giới, biển đảo và chiến lựơc biển của Việt Nam

Đại biểu và sinh viên dự Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2021 - 2022

Share for UTB