Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Kế hoạch số 14/KH-ĐU ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng năm 2021; Kế hoạch số 34/KH-BCHĐB ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021, sáng ngày 02 tháng 7 năm 2021 tại phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc đã long trọng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 39 đảng viên mới trong năm 2021.

Tham dự Khai mạc, có đồng chí TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đến dự và chỉ đạo; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các báo cáo viên cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 39 đồng chí lớp đảng viên mới.

Phát biểu Khai mạc, đồng chí Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhận định: Do một số lý do khách quan, đến nay Đảng uỷ mới tổ chức được lớp học này. Trong đợt này, lớp học có một số học viên là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nên sau khi nhận hồ sơ tốt nghiệp sẽ có thêm giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, có thể lưu trong hồ sơ, thuận tiện cho công tác sinh hoạt đảng tại địa phương hoặc nơi công tác. Đồng chí đề nghị các học viên cố gắng dành thời gian để lắng nghe, ghi chép, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu các tài liệu, không làm việc riêng để tiếp thu hiệu quả nhất kiến thức lí luận. Điều quan trọng nhất là, qua lớp học này, mỗi học viên học hỏi được những gì; ngoài những tài liệu được cung cấp tại lớp học, cần tham khảo thêm các tài liệu về đạo đức cách mạng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, cương lĩnh của Đảng, đường lối.... Trên tinh thần đổi mới phương pháp, các đồng chí là giảng viên, báo cáo viên cần bám sát các nội dung tài liệu đã có và liên hệ với thực tế để giúp cho bài báo cáo thêm sinh động và hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của học viên.

Đồng chí Lò Lưu Ly đảng viên mới là sinh viên đến từ Khoa Khoa học Xã hội đại diện cho các học viên của lớp phát biểu: Việc trở thành một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn của các học viên; việc tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới sẽ giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng, thông qua đó sẽ giúp cho các đảng viên mới được nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí thay mặt lớp xin hứa sẽ tham gia học tập đầy đủ, tích cực, nghiêm túc; đề cao tinh thần tự giác, tập trung nghe giảng, mạnh dạn đưa ra ý kiến, liên hệ thực tế tại địa phương, nghiên cứu kỹ tài liệu học tập; chủ động tham gia các cuộc thảo luận nhóm, làm bài thu hoạch đầy đủ và nghiêm túc.

Ban Tổ chức thông qua chương trình lớp bồi dưỡng đảng viên mới, lớp học dự kiến sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 7 năm 2021 với 10 chuyên đề theo tài liệu đã được phát hành của Ban Tuyên giáo trung ương và một chuyên đề hướng dẫn về thủ tục công nhận đảng viên chính thức và chuyển đảng về địa phương. Trong quá trình lớp học diễn ra sẽ có các phần trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc và viết bài thu hoạch; căn cứ kết quả chấm điểm đánh giá xếp loại của các báo cáo viên, Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên.

Buổi khai mạc đã diễn ra trong thời gian khẩn trương và thành công tốt đẹp. Sau khai mạc lớp học đã bắt đầu học tập các chuyên đề theo chương trình đã xây dựng của Ban Tổ chức.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:

 

Đồng chí TS. Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu Khai mạc.

 

Đồng chí Lò Lưu Ly thay mặt các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới phát biểu.

 

Quang cảnh hội trường tại buổi khai mạc.

Share for UTB