Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021; Kế hoạch số 1358/KH-ĐHTB ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2020 - 2021, ngày 26 - 27/12/2020 vừa qua, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2020 - 2021 cho hơn 600 tân sinh viên K61 các khoa đang học tập tại trường.

Tuần sinh hoạt công dân HSSV là dịp các tân sinh viên được nghe Nhà trường phổ biến, tuyên truyền về những nội dung quan trọng cần thiết nhất xuyên suốt quá trình học tập, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp các sinh viên hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời cho HSSV một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Nội dung sinh hoạt giúp các bạn hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường. 

Đến dự và chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân HSSV, về phía Ban Giám hiệu, có PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; lãnh đạo các phòng, ban, khoa; các báo cáo viên, ban tổ chức, tổ giúp việc và hơn 600 tân sinh viên, lưu học sinh K61 tất cả các khoa. 

PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV, PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn đã nêu lên mục đích, ý nghĩa của tuần sinh hoạt công dân, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, các báo cáo viên làm tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực báo cáo của mình để các tân sinh viên hiểu và nắm được nội dung. Đề nghị các tân sinh viên, lưu học sinh chú ý lắng nghe các bài báo cáo để tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất.  

Sinh viên toàn khoá tham dự Tuần sinh hoạt công dân 

Sau khai mạc, các báo cáo viên thực hiện nội dung báo cáo theo thời gian ban tổ chức đã phân công. 

Từ 7 giờ đến 9 giờ, sáng thứ 7, sinh viên được nghe TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng Phòng Đào tạo phổ biến quy chế, quy định về công tác đào tạo và kế hoạch đào tạo toàn khóa.  

TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng Phòng Đào tạo phổ biến quy chế, quy định và kế hoạch đào tạo 

Từ 9 giờ đến 11 giờ, sinh viên nghe TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Quản lí người học tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV. 

TS. Dương Văn Mạnh - Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Quản lí người học tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

Vào hồi 13 giờ đến 15 giờ chiều thứ 7, ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế phổ biến quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; các quy định về khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ người học. 

ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra Pháp chế phổ biến quy chế thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Vào hồi 15 giờ đến 17 giờ ngày thứ 7, báo cáo viên ThS.Vũ Tiến Thuận - Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tuyên truyền phổ biến, giáo dục quy định về hoạt động Đoàn, Hội trong Nhà trường, các nội dung về công tác an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, hải đảo và chiến lược biển của Việt Nam. 

Sáng chủ nhật, lúc 7 giờ đến 9 giờ, sinh viên được nghe báo cáo viên ThS. Hà Văn Niệm - Trưởng Phòng Quản trị Cơ sở vật chất tuyên truyền, phổ biến về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường học; hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Từ 9 giờ đến 11 giờ, sinh viên tiếp tục nghe TS. Nguyễn Bá Điệp - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lí người học tuyên truyền, phổ biến các quy định về văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và hoạt động của các câu lạc bộ trong Nhà trường; công tác kết nối và phục vụ cộng đồng; công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên. 

Sau phần báo cáo của TS. Nguyễn Bá Điệp, toàn thể sinh viên, lưu học sinh Lào trong hội trường được nghe nội dung truyền thông về chăm sóc sức khoẻ cho các em sinh viên do ông Phạm Đình Tuân cán bộ Trạm y tế thực hiện. Buổi truyền thông rất ý nghĩa đối với các em tân sinh viên nói chung, đặc biệt là các em nữ sinh biết được các biện pháp chăm sóc sức khỏe bản thân, biết cách phòng tránh các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình học tập, rèn luyện và trong cuộc sống. 

Buổi chiều chủ nhật, sinh viên tiếp được nghe phần tuyên truyền do báo cáo viên TS. Dương Văn Mạnh về quy chế, quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên, công tác hỗ trợ người học; ThS. Trương Ngọc Kiên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nội trú tuyên truyền quy định về công tác quản lý sinh viên nội trú và các hoạt động trong khu nội trú, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; ThS. Trần Anh Dũng - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện tuyên truyền, phổ biến công tác thông tin thư viện về các tư liệu, học liệu phục vụ sinh viên.  

Sau hai ngày cuối tuần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ban tổ chức đã hoàn thành công tác Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020 - 2021, các báo cáo viên đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến tuyên truyền các nội dung tới các em sinh viên, lưu học sinh. Ban tổ chức đã giao các em sinh viên, lưu học sinh làm bài thu hoạch để nộp lại cho trong thời gian 01 tháng, hạn cuối là ngày 24/01/2021.  

Share for UTB