Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Tổ chức Cứu trợ/Phát triển quốc tế (FIDR) Nhật Bản và các bên liên quan tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án “Phát triển cộng đồng cho người nông dân sản xuất cà phê tại tỉnh Sơn La, Việt Nam (Sơn La CDP)”.

Hội thảo đã tiến hành theo hình thức trực tuyến qua các điểm cầu: tại Tokyo, Nhật Bản; Đà Nẵng và Sơn La. Hội thảo có 52 đại biểu đại diện của các bên liên quan tham gia, gồm có: Tập đoàn AEON, Văn phòng của Tổ chức FIDR tại Tokyo; Văn phòng Tổ chức FIDR tại Đà Nẵng; Trường Đại học Tây Bắc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La; UBND thành phố Sơn La, UBND huyện Thuận Châu, UBND huyện Mai Sơn; Hợp tác xã Cà phê Bích Thao, Hợp tác xã Pha Đin; Hợp tác xã cà phê Aratay-Coffee, Công ty Trách hiệm hữu hạn Cà phê Sơn La; đại diện 06 hộ trồng cà phê tại Sơn La. Nhà tài trợ Dự án là tập đoàn AEON, đơn vị chù trì thực hiện Dự án là Tổ chức FIDR tại Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện chính là Trường Đại học Tây Bắc.

Mục tiêu tổng thể của Dự án là “việc tiêu thụ cà phê bền vững được đảm bảo cùng với sinh kế ổn định của người nông dân sản xuất cà phê tại vùng mục tiêu”. Dự án nhằm mục tiêu “sinh kế của người nông dân sản xuất cà phê tại vùng mục tiêu được cải thiện”. Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023. Vùng Dự án và đối tượng hưởng lợi là người nông dân trồng cà phê (4.354 hộ) trong tổng 6 xã mục tiêu tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Các hoạt động chính của Dự án, bao gồm: hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ nâng cao công nghệ và kĩ năng nông nghiệp, giải pháp thị trường.

Tại Hội thảo, các bên liên quan đã thảo luận, thống nhất các nội dung hoạt động, cơ chế phối hợp triển Dự án để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

 

Hình ảnh: Hội thảo giới thiệu Dự án tại điểm cầu Trường Đại học Tây Bắc

Share for UTB